LETO 1848 IN SLOVENCI - oddoma.splet.arnes.si

Zedinjena Slovenija: Povzetek oziroma navodila: Učenci spoznajo program Zedinjene Slovenije, ki je nastal ob pomladi narodov leta 1848. Program se tega leta ni uresničil, čeprav so se slovenski intelektualci zelo trudili za to. Organizirali so taborska gibanja, ki …

Marčna revolucija 1848 in razvitje slovenske …

zedinjena slovenija 1848

Leta 1848 so Slovenci izdelali program ZEDINJENA SLOVENIJA. Zahtevali so združitev slovenskih dežel v enoto Slovenija. Program se ni uresničil. Ponovno je bila ta želja izražena v letih taborskega gibanja (1868 – 1871). Taborsko gibanje – ljudska zborovanja na prostem.

Zedinjena Slovenija; podrobnosti o prispevku

United Slovenia (Slovene: Zedinjena Slovenija or Združena Slovenija) is the name of an unrealized political programme of the Slovene national movement, formulated during the Spring of Nations in 1848. The programme demanded (a) unification of all the Slovene-inhabited areas into one single kingdom under the rule of the Austrian Empire, (b) equal rights of the Slovene language in public, and

Zedinjena Slovenija - Wikipedija, prosta enciklopedija

Velika Slovenija ili Ujedinjena Slovenija (sloven. Zedinjena Slovenija) je bio jedan od glavnih političkih zahteva Slovenaca 1848. godine kao deo tada evropskih revolucija.Slovenci su tada bili podeljeni na Kranjsku, Štajersku, Primorsku i Korušku.Oni su zahtevali da se te regije udruže u jednu zajedničku i veću regiju, Kraljevinu Sloveniju, u okviru Austijskog carstva.

ZEDINJENA SLOVENIJA

Slovenija pred letom 1848 ni imela svoje narodne zastave, Z marčno revolucijo je neločljivo povezan slovenski narodni program Zedinjena Slovenija. Oblikovali so ga liberalni študentje,

United Slovenia - Wikipedia

zedinjena slovenija 1848

PROGRAM GIBANJA ZEDINJENA SLOVENIJA (kratki). Sprejetje novega družbenega dogovora – Ustave Republike Slovenije, ki bo sprejeta na referendumu in bo zaščitila slovensko ljudstvo in narod ter povečala vlogo državljanov pri odločanju o družbenih zadevah.; Izstop iz vojaške zveze NATO na podlagi doslednega spoštovanja 3.a člena sedaj veljavne Ustave Republike Slovenije.

Zedinjena Slovenija - Znanje sveta

Zedinjena Slovenija Zedínjena Slovénija je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, ko so namesto razdrobljenosti na dežele Kranjsko, Štajersko, Primorje in Koroško zahtevali skupno kraljevino Slovenijo, v okviru

zedinjena slovenija – SVOBODNA SLOVENIJA

zedinjena slovenija 1848

Leta 1848 so Slovenci izdelali program ZEDINJENA SLOVENIJA. Zahtevali so združitev slovenskih dežel v enoto Slovenija. Program se ni uresničil. Ponovno je bila ta želja izražena v letih taborskega gibanja (1868 – 1871). Taborsko gibanje – ljudska zborovanja na prostem.

Družba 5.razred: ZEDINJENA SLOVENIJA

zedinjena slovenija 1848

Zedinjena Slovenija Zedínjena Slovénija je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, ko so namesto razdrobljenosti na dežele Kranjsko , Štajersko , Primorje in Koroško zahtevali skupno kraljevino Slovenijo , v okviru Avstrijskega cesarstva , enakopravnost slovenskega jezika v javnosti ter jasno nasprotovali načrtovani vključitvi takratne Habsburške monarhije v

ZEDINJENA SLOVENIJA - Arnes

zedinjena slovenija 1848

ZEDINJENA SLOVENIJA Leta 1848 so Slovenci izdelali program Zedinjene Slovenije. Zahtevali so: - da je slovenski jezik enakopraven nemškemu - slovenščino bi uvedli v šole in urade - da se slovenske pokrajine ( Kranjska, Koroška, Štajerska in Primorska ) združijo v enotno ime SLOVENIJA - Enotna Slovenija bi imela svoj parlament in vlado.

Zedinjena Slovenija – Wikivir

ZEDINJENA SLOVENIJA Leta 1848 so Slovenci izdelali program Zedinjene Slovenije. Zahtevali so:-da je slovenski jezik enakopraven nemškemu-slovenščino bi uvedli v šole in urade-da se slovenske pokrajine ( Kranjska, Koroška, Štajerska in Primorska ) združijo v enotno ime SLOVENIJA Enotna Slovenija bi imela svoj parlament in vlado.

Družba 5.razred: ZEDINJENA SLOVENIJA

zedinjena slovenija 1848

Program »Zedinjene Slovenije« je nastal v več središčih: prvi je zahteve že 17. marca 1848 oblikoval celovški stolni kaplan in narodni buditelj Matija Majar - Ziljski; objavljene so bile 29. marca v časniku Novice.Istega dne je nastala tudi adresa, ki so jo dunajski Slovenci naslovili na kranjske deželne stanove.Pozneje so nastajali še drugi, bolj natančni in odločni programi, med

Zedinjena Slovenija - Wikiwand

V zadnjih minutah nedelje Kristusa Kralja, 24. novembra, nas je presenetila žalostna novica o smrti Avguština Vivoda, nekdanjega veleposlanika Republike Slovenije v Argentini in predsednika društva Zedinjena Slovenija med leti 1991 - 1995. Avguštin, po domače Tine, je …

SLOVENCI SKOZI ČAS Zedinjena Slovenija - Arnes

zedinjena slovenija 1848

Velika Slovenija ili Ujedinjena Slovenija (sloven. Zedinjena Slovenija) je bio jedan od glavnih političkih zahteva Slovenaca 1848. godine kao deo tada evropskih revolucija.Slovenci su tada bili podeljeni na Kranjsku, Štajersku, Primorsku i Korušku.Oni su zahtevali da se te regije udruže u jednu zajedničku i veću regiju, Kraljevinu Sloveniju, u okviru Austijskog carstva.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Zedinjena slovenija 1848

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información