Kako so nastala jezera? Ugotovite, zakaj nastanejo …
Prva mesta so nastala ob pomembnih vodnih ali kopnih poteh. Tu se je pomemben del življenja odvijal v času tržnih dni. Zdravstvene in higienske razmere so bile slabe, zato so se širile nevarne bolezni, kot je kuga. V mnogih slovenskih mestih so se ohranila mestna jedra, kjer še lahko vidimo, kakšna so bila mesta

PowerPointova predstavitev - Arnes
zakaj so nastala srednjeveška mesta Pred približno 1200 leti so začela nastajata prva srednjeveška mesta, ki so s svojimi obzidji in utrdbami predstavljala varnost za ljudi. Eno takšnih srednjeveških mest je bila tudi Ljubljana. Razvila se je med reko Ljubljanico in grajskim gričem. Ljubljana je nastala iz treh trgov, ki imajo še danes enako ime: Stari, Mestni in Novi trg.

Učno gradivo Gremo v srednji vek • MGML
Nastajanje srednjeveških mest Zakaj so nastale prve naselbine? Kje so nastale te naselbine? V katerem času jih je v Vzhodnih Alpah nastalo največ? Kdo se je poleg trgovcev še naseljeval vanje? Kakšna so bila ta srednjeveška mesta? Kdo je ustanovil mesto? Katere posebne pravice so imeli meščani? V kateri sloj so spadali meščani?

Srednjeveška družba | Lanov svet
Ref A: E967DB1914A34593A339EEC6F55AD758 Ref B: AMS04EDGE0417 Ref C: 2021-01-12T21:27:28Z

Srednjeveška kultura in znanost | Lanov svet
Srednjeveška družba je bila razdeljena na tri stanove. To so bile družbene skupine, ki so jim ljudje pripadali in v skladu z njimi tudi živeli. V prvi, najvišji stan so spadali plemiči, ki so se vojskovali in varovali druge. V drugi stan uvrščamo tiste, ki so molili, torej duhovščino.

ZGODOVINA
zakaj so nastala srednjeveška mesta Kje so nastala prva mesta? S čim je bil povezan njihov nastanek? Opiši mesta, ki so nastala v času prvih civilizacij. Kje so nastajala srednjeveška mesta? Opiši srednjeveško mesto. katere zgradbe so sestavljale samostan. Zakaj so bili samostani obdani z obzidjem? Naštej nekaj meniških redov in vsaj tri znamenite samostane v

PRESENTATION NAME
zakaj so nastala srednjeveška mesta SREDNJEVEŠKA MESTA V 13. stoletju je mesto štelo od 1.500 do 2.500 prebivalcev. Kako je danes? Navedi razlike, ki jih poznaš med srednjeveškim in sodobnim mestom! Kaj je bilo značilno za srednjeveška mesta Zakaj je imelo mesto obzidje? Na čigavi zemlji so nastala mesta? Katere stavbe so

Geografija ali zemljepis - njen pomen v pretekosti
Kako so nastala jezera? Večina jezer našega planeta je tektonskega izvora, torej so nastali v velikih koritih zemeljske skorje ali v razpokah (tektonske razpoke). Dno takega jezera ima grob obris in se nahaja pod nivojem Svetovnega oceana. Obale so pokrite s trdnimi kamninami, ki so šibko erodivne.

Ljudje v srednjem veku - Arnes
Kje so nastala srednjeveška mesta? _____ _____ 6. Zakaj je imelo mesto obzidje? _____ 7. Katere trditve NE veljajo za življenje v srednjeveških mestih? Obkroži. a) Mesto je imelo ozke ulice. b) Meščani so se preživljali samo s trgovino. c) Življenje v mestih je bilo dolgočasno. d) Po ulicah je smrdelo. e) Najhujše bolezni so bile

lucydisfrutaconloslacteos.es

Zakaj so nastala srednjeveška mesta

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información