Ali moram od odpravnine plačati dohodnino? - … zakaj plačamo dohodnino

VRAČILO DOHODNINE: Razlika med odmerjeno dohodnino in med letom plačanimi akontacijami dohodnine se davčnemu zavezancu vrne v roku 30 dni od dneva osebne vročitve odločbe. Če ima zavezanec odprtih več plačilnih računov, se bo vračilo izvedlo na zadnji plačilni račun, odprt pri banki v Sloveniji (razen, kadar zavezanec Furs z izjavo o določitvi plačilnega računa za vračilo
Dohodnina: Koliko nam v resnici pobere država?
NAMENITE NAM DEL DOHODNINE. Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.Takšna donacija te nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Dohodnina je odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo
Ogled članka Odmera dohodnine za leto 2014 zakaj plačamo dohodnino
V katerih primerih plačamo dohodnino kot dokončni davek. Dohodnino od dohodkov iz kapitala (kapitalski dobički, dividende in obresti) ter od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem prav tako kot akontacijo dohodnine plačujemo bodisi v obračunu davčnega odtegljaja bodisi na podlagi odločbe, ki jo izda davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Bistvena razlika je, da za te dohodke pl
Letna odmera dohodnine | FINANČNA UPRAVA … zakaj plačamo dohodnino
1.5 V katerih primerih plačamo dohodnino kot dokončni davek Dohodnino od dohodkov iz kapitala (kapitalski dobički, dividende in obresti) ter od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem prav tako kot akontacijo dohodnine plačujemo bodisi v obračunu davčnega odtegljaja bodisi na podlagi odločbe, ki jo izda finančna uprava na podlagi napovedi zavezanca. Bistvena razlika je, da za te
Zakaj je potrebno plačati dohodnino? - …
In zakaj dobimo tako neto plačo, četudi zaslužimo solidno bruto plačo? Je kriva prenavita dohodnina? Če bi licitirali za najboljši odgovor, dražbe zlepa ne bi bilo konec. V resnici pa se od leta 2014 do 2016, torej v treh dohodninskih letih, efektivna davčna stopnja bistveno ne razlikuje. In to kljub dejstvu, da je vlada nekaterim kar naprej višala neto plače z nižjo dohodnino.
Letna odmera dohodnine | FINANČNA UPRAVA … zakaj plačamo dohodnino
zmajaz-> RE: Zakaj je potrebno plačati dohodnino? (7.4.2011 8:10:24) Dejstvo je, da je treba doplačati, ker je bilo med letom plačano premalo, zakaj je bilo premalo, so pa - kot pravi Kati - razlogi lahko različni, ni nujno ravno, da delodajalec ni obračunaval pravilno glede na mesečno plačo.
dohodnina - MedOverNet zakaj plačamo dohodnino
Odgovor: Opozorila delodajalca, da boste od prejetega zneska odpravnine morali plačati dohodnino, so po našem mnenju neutemeljena, saj se odpravnina, če je izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, ne všteva v davčno osnovo za plačilo dohodnine. Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je opredeljena v 44. členu zakona o dohodnini (ZDoh-2), skladno s
Zakaj Furs na vse dohodninske pritožbe, tudi …
Zaposleni v najvišjem dohodninskem razredu, ki bi si med letom vplačal 2.800 evrov premije za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, bi naslednje leto ob poračunu dohodnine dobil vrnjeno kar polovico vplačila, torej 1.400 evrov, medtem ko bi celotnih …
Kako si do konca leta znižati dohodnino? - … zakaj plačamo dohodnino
V katerih primerih plačamo dohodnino kot dokončni davek Dohodnino od dohodkov iz kapitala (kapitalski dobički, dividende in ob-resti) prav tako kot akontacijo dohodnine plačujemo bodisi v obračunu davčnega odtegljaja bodisi na podlagi odločbe, ki jo izda davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Zakaj plačamo dohodnino

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información