Teorija vzgoje - ZAPISKI vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl
Dr. Renata Salecl in Branko Soban: Izbira partnerja je bistveno manj razumska, kot se zdi ki je odgovoren za stanje, podobno transu: »Pri ljudeh so pogoji za doseganje seksualnega vrhunca izjemno kompleksni, spolno vedenje določajo kultura, abstraktni cilji in motivacija, ki ni povezana z reprodukcijo.« Izbira partnerja je bistveno
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl
Kot je izpostavila Maruša Gorišek, je stanje drugačno, kot je bilo pred desetletji, še vedno pa so prisotne razlike med ženskami in moškimi glede okoliščin, možnosti ter izbir na karierni in življenjski poti. Skrb in vzgoja otrok sta še vedno v večji meri na strani žensk, se …
eSiNAPSA | O dinamičnih možganih ali kako … vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl
Kot je izpostavila Maruša Gorišek, je stanje drugačno, kot je bilo pred desetletji, še vedno pa so prisotne razlike med ženskami in moškimi glede okoliščin, možnosti ter izbir na karierni in življenjski poti. Skrb in vzgoja otrok sta še vedno v večji meri na strani žensk, se …
Onaplus - Brez ritma ne bo šlo - živeti kot ženska
Vzgoja kot »bistveno drugotno stanje« (kot je že leta 1988 zapisala Renata Salecl), bi hendikepirala prav pedagoge. To pa je tisto, kar se po mnenju pedagogov in filozofov vzgoje, že ne sme zgoditi.
Institucionalno (šolsko) (pre)vzgajanje (ali ideološka
Dr. Renata Salecl in Branko Soban: Izbira partnerja je bistveno manj razumska, kot se zdi ki je odgovoren za stanje, podobno transu: »Pri ljudeh so pogoji za doseganje seksualnega vrhunca izjemno kompleksni, spolno vedenje določajo kultura, abstraktni cilji in motivacija, ki ni povezana z reprodukcijo.« Izbira partnerja je bistveno
OPREDELITEV POJMA - Slovenistika
Zato so raziskavo ponovili in rezultat ni bistveno odstopal od prvega. To je bilo torej nezavedno obnašanje, ki je v nas zasidrano in ga je težko spremeniti. Zato so pomembni vzgojno-izobraževalni sistem, ki nam bo dajal pravilna sporočila, družba, ki nas bo usmerjala prek zakonodajnega sistema, in mediji, ki nam bodo posredovali dobre prakse.
Višina pokojnine in trenutno stanje na področju vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl
C. Lasch: permisivna vzgoja – patološki narcisizem (permisivna vzgoja proizvaja razbite, fluidne identitete, ki ves čas težijo k definiciji in tako omogočajo reprodukcijo KAPITALIZMA) J. Elster: vzgoja kot BISTVENO DRUGOTNO STANJE (kot stranski produkt določenih ideoloških, političnih ciljev).
eSiNAPSA | O dinamičnih možganih ali kako nemirni …
izobraževanje. Vzgoja nastane posledično »kot bistveno drugotno stanje« 8. Ker je torej vzgoja bistveno drugotno stanje, piše Saleclova (prav tam), in lahko vzklikne le spontano, tudi ni možna znanost o vzgoji, ki bi določala, s katerimi postopki bomo dosegli določene vzgojne
Spolna diferenciacija pri {olski {portni vzgoji in prosto vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl
»Družba tveganja ni revolucionarna družba, temveč več kot to: katastrofalna družba. V njej grozi, da bo izredno stanje postalo normalno stanje« (Beck, 2009, str. 98). »Na svobodnem trgu človek kot porabnik dobrin ne najde miru. Vznemirjen je, čeprav mu dobrine obljubljajo olajšanje napetosti.
Dramatični portret slovenske šole: Normalen …
športna vzgoja, razlike med spoloma 1. Uvod O enakopravnosti med spoloma se govori v tistih družbenih sferah, kjer je enako-pravnost na tako visoki ravni, da se jo posamezniki zavedajo. Ali povedano drugače: zavedajo se razlik, ki jih prinaša neenaka obravnava glede na spol (Kozmik in Salecl 1999).
VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE Z VIDIKA SOCIALNIH …
Vzgoja je širša kot socializacija z vidika ciljev. Z vidika procesa pa je obratno: vzgoja je ustvarjanje družbenega bitja, socializacija pa je nastajanje družbenega bitja. 1.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Vzgoja v širšem pomenu besede = proces razvoja posameznikove osebnosti
Kakšen je položaj žensk na trgu dela in ob - O-STA
Mirovanje oz. mirovno stanje, kot ga imenujejo nevroznanstveniki, je vedenjsko stanje, v katerem doživljamo budno zavedanje, zapolnjeno z mislimi, ki so neodvisne od zunanjih dražljajev in zahtev okolja 1. Vendar pa smo v nasprotju s spanjem v času mirovanja prisebni in se lahko nemudoma odzovemo na okoljske spremembe 2.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Vzgoja kot bistveno drugotno stanje salecl

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información