Odbojni zakon – GeoGebra
VPADNI IN ODBOJNI KOT STA ENAKA. VPADNI KOT JE KOT MED VPADNIM ŽARKOM IN VPADNO PRAVOKOTNICO. ODBOJNI KOT MED ODBITIM ŽARKOM IN VPADNO PRAVOKOTNICO. 3. Zapiši razliko med odbojem svetlobe na ravni in hrapavi površini. Slika 1 slika 2 NA RAVNI POVRŠINI SE ODBIJE V TOČNO DOLOČENO SMER, NA HRAPAVI SE ODBIJE V
Odbojni zakon – GeoGebra
Vpadni kotVpadni kot 10° Vpadni kot 40° Odbojni kotOdbojni kot 10° Odbojni kot 40° 17. 79° 18. 60° 19. 20 cm 20. (B) 21. Vidi se v zelo gladkih površinah, na hrapavih se svetloba difuzno odbija. 22. zrcalo stena A B 23. a) Spodnji rob: 170 cm : 2 = 85 cm b) Zgornji rob: (180 cm – …
Odboj in lom svetlobe - SIO
Vpadni kot lahko z drsnikom spreminjaš med 0° in 90° in opazuješ, kaj se dogaja z žarkom pri odboju. Odbojni kot α je enak vpadnemu kotu α. Vidiš lahko, kaj se zgodi, ko pride prvič odbiti žarek do drugega zrcala - odbije se še na drugem zrcalu. Z drugim drsnikom lahko spreminjaš tudi kot δ med zrcaloma.
Odboj in lom svetlobe | www.geogebr.si
Naloga: Vpadni žarek se na ravnem zrcalu odbije tako, da je med odbitim in vpadnim žarkom kot 36 . Koliko meri vpadni kot? α β vpadni žarek odbiti žarek vpadni kot odbojni kot vpadna pravokotnica
PREVERI PRAVILNOST ZAPISA - Arnes vpadni in odbojni kot
Kot med vpadno pravokotnico in vpadnim žar-kom je vpadni kot, kot med vpadno pravokotnico in odbitim žarkom pa odbojni kot. Vpadni, odbiti žarek in vpadna pravokotnica ležijo v skupni ravnini, ki je pravokotna na zrcalo. Primerjajmo vpadni in odbojni kot. Kota sta skladna. Svetloba se odbija pod enakim kotom kot vpada. To je odbojni zakon.
Preriši in prepiši natančno - ucilnice.arnes.si
Kot, pod katerim svetloba vpade, imenujemo vpadni kot. Del svetlobe, ki se odbije, se odbije pod istim kotom, kot je svetloba vpadla (odbojni kot je enak vpadnemu). Del svetlobe, ki pa prodre v snov, pa se, če je snov gostejše lomi pod manjšim kotom, kot je vpadni, če je …
Odbojni zakon - MaFiRaWiki
Vpadni žarek oklepa s pravokotnico na ploskev kot α, ki se imenuje vpadni kot, pravokotnica na mejno ploskev je vpadna pravokotnica. S pomočjo rdečega drsnika na desni strani simulacije lahko spreminjaš vpadni kot α in opazuješ, kako se ob tem spreminja odbojni kot α’ .
Odboj in lom svetlobe - SIO vpadni in odbojni kot
Odbojni zakon. Iz MaFiRaWiki. Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili. Kaj pomeni to opozorilo? Odbojni zakon pravi, da je vpadni kot enak odbojnemu kotu in da ležita na isti ravnini. Vpadni oz. odbojni kot je kot med žarkom svetlobe in pravokotnico na podlago.
Preriši in prepiši natančno - ucilnice.arnes.si
Vpadni žarek. Lomni žarek. ODBOJ SVETLOBE NA RAVNEM ZRCALU. Odbojni zakon: 𝛼=𝛽 𝛼 𝛽 Vpadna pravokotnica. Vpadni kot. Odbojni kot. ODBOJ SVETLOBE. LOM SVETLOBELomni količnik snovi: 𝑛=𝑐0𝑐𝑠;𝑐0 = 3∙108𝑚𝑠 je hitrost svetlobe v vakuumu
Odboj in lom svetlobe | www.geogebr.si vpadni in odbojni kot
Vpadni žarek. Lomni žarek. ODBOJ SVETLOBE NA RAVNEM ZRCALU. Odbojni zakon: 𝛼=𝛽 𝛼 𝛽 Vpadna pravokotnica. Vpadni kot. Odbojni kot. ODBOJ SVETLOBE. LOM SVETLOBELomni količnik snovi: 𝑛=𝑐0𝑐𝑠;𝑐0 = 3∙108𝑚𝑠 je hitrost svetlobe v vakuumu
Odbojni zakon | www.geogebr.si vpadni in odbojni kot
Vpadni kot lahko z drsnikom spreminjaš med 0° in 90° in opazuješ, kaj se dogaja z žarkom pri odboju. Odbojni kot α je enak vpadnemu kotu α. Vidiš lahko, kaj se zgodi, ko pride prvič odbiti žarek do drugega zrcala - odbije se še na drugem zrcalu. Z drugim drsnikom lahko spreminjaš tudi kot δ med zrcaloma.
Odbojni zakon - MaFiRaWiki
Od gladkih steklenih, vodnih ali kovinskih površin se lahko v naše oči odbije veliko svetlobe, kar zaznamo kot bleščanje. Pri tem moramo biti previdni, da si ne poškodujemo oči. Odbojni zakon. Žarek svetlobe se od gladke površine odbije tako, da je odbojni kot enak vpadnemu kotu (oglej si sliko). Podobno lahko opaziš pri metanju
ODBOJNI IN LOMNI ZAKON – GeoGebra vpadni in odbojni kot
Vpadni žarek oklepa s pravokotnico na ploskev kot α, ki se imenuje vpadni kot, pravokotnica na mejno ploskev je vpadna pravokotnica. S pomočjo rdečega drsnika na desni strani simulacije lahko spreminjaš vpadni kot α in opazuješ, kako se ob tem spreminja odbojni kot α’ .
ODBOJ IN LOM GEOMETRIJSKA OPTIKA ZRCALA IN LEČE vpadni in odbojni kot
Vpadni kot merimo od navpičnice na mejno ploskev, enako tudi odbojni kot (glej kot na sliki 3). Pri odboju svetlobe vedno predpostavimo, da je hrapavost mejne površine veliko manjša od valovne dolžine.
Prosojnost jezera in lom svetlobe – Bohinj 2019 vpadni in odbojni kot
Od gladkih steklenih, vodnih ali kovinskih površin se lahko v naše oči odbije veliko svetlobe, kar zaznamo kot bleščanje. Pri tem moramo biti previdni, da si ne poškodujemo oči. Odbojni zakon. Žarek svetlobe se od gladke površine odbije tako, da je odbojni kot enak vpadnemu kotu (oglej si sliko). Podobno lahko opaziš pri metanju

lucydisfrutaconloslacteos.es

Vpadni in odbojni kot

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información