ZZZS - Podračuni za plačevanje prispevkov
Ref A: 78E9576E2B3942B3BF96367B66DC6967 Ref B: HEL03EDGE0108 Ref C: 2021-01-12T22:40:35Z

VLOGA ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA …
VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT OBČAN po 21. točki 15. člena ZZVZZ I. Vlagatelj(ica): dopolnjenem 18. letu starosti - za prijavo otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje kot je vloga oproščena plačila upravne takse.

VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT
vloga za osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan
Občina plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v MOL in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOL, ki jim je bila na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s strani centra za socialno delo izdana odločba o upravičenosti do takega zavarovanja na podlagi določil Zakona o

osnovno zdr.zavarovanje kot občan - MedOverNet
Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse upravičence, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje urejeno po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (to je, da prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje plača občina stalnega prebivališča), da so za reševanje postopkov v zvezi z uveljavitvijo te pravice od 01.01.2012 dalje pristojni Centri za

eUprava - Vloga
Obrazci za prijavo v zdravstveno zavarovanje. 1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih 2. Načini vložitve prijave podatkov o zavarovanju 3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje 4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje 5.

Obvezno zdravstveno zavarovanje » Mestna …
vloga za osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan
Vloga za vračilo preveč plačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih mestih UJPlačam Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), omogoča zavezancem plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov

Oddaja vlog za osnovno zdravstveno zavarovanje …
K prijavi zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze oz. razvezanega zakonca ali partnerja kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje morate predložiti izjavo o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi.

ZRSZ - Zdravstveno zavarovanje
vloga za osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan
VLOGA ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA KOT OBČAN PO 21. TOČKI 15. ČLENA ZZVZZ Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, UL RS, ãt. 72/2006, UPB3, UL RS, ãt. 76/2008) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno

Prijava, sprememba in odjava obveznega …
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naslov: Miklošičeva cesta 24, Ljubljana telefon: 01/ 30 77 200 splet: www.zzzs.si . Ne prezrite! Če niste vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imate pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Vloga za osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información