Vloga Vloga za uveljavljanje pravic iz - Portal …

Rezultati iskanja nepremičnin: Stanovanje Oddaja Slovenske Konjice, Šentjur, Celje na Nepremicnine.net

Javni razpisi, natečaji Občine Slovenske Konjice

1 VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM po javnem razpisu, objavljenem dne 25. 1. 2018 USTREZNO OBKROŽI: a) Družina b) Samski c) Oseba z okvaro čuta (vid,sluh)

Neprofitna stanovanja najem | Stanovanjsko … vloga za neprofitna stanovanja slovenske konjice

obveščamo vas, da zaradi poslabšanja epidemioloških razmer začasno ukinjamo uradne ure na našem poslovnem sedežu Mestni trg 12, Slovenske Konjice in dislocirani enoti v Zrečah, Cesta na Roglo 11J, Zreče. Dosegljivi smo le na objavljene telefonske številke, preko spletne strani in preko elektronskih sporočil, povežite se tudi z upravniki, ki so zadolženi za vašo stavbo. Za

Podatki Splošna vloga Občine Slovenske Konjice

Pridobite podatke za Vloga za sklenitev najemne pogodbe in poslujte sodobno z občino Slovenske Konjice

E-vloge Občine Slovenske Konjice

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR) Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o

Pridobite podatke za Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi - vpis uporabnika stanovanja in poslujte sodobno z občino Slovenske Konjice

Podatki Vloga za oprostitev plačila nadomestila za … vloga za neprofitna stanovanja slovenske konjice

Občina Slovenske Konjice objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Novicah, na občinski oglasni deski in na spletni strani Občine Slovenske Konjice dne 26.

SEZNAM UPRAVIČENCEV, KI JIM BODO - …

Z javnimi razpisi neprofitna najemna stanovanja dodeljujejo občine, država, javni stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Najemno pogodbo sklenemo za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena administrativno. Za najem neprofitnega stanovanja lahko kandidirate, če izpolnjujete naslednje splošne pogoje: imate državljanstvo Republike Slovenije, imate stalno

eUprava - Neprofitno najemno stanovanje

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev . VlogaVloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev . Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in

VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM … vloga za neprofitna stanovanja slovenske konjice

Upravna taksa za zamenjavo stanovanja se plača na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in znaša: 22,60 EUR (tar. št. 1 in 3). Upravna taksa se plača: - v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,

Vloga za sklenitev najemne pogodbe - Slovenske …

člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice (Ur.l.RS, št. 80/2019 med drugim navaja:- Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki ob vložitvi vloge dokažejo, da so prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja.

Stanovanje Oddaja Slovenske Konjice, Šentjur, …

Vloga za izdajo projektnih pogojev, mnenj k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev (OBR 05 01) Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Celjska cesta 3 3210 Slovenske Konjice 03 75 80 400. 03 75 80 416. jkp.konjice@siol.net. www.jkp-konjice.si. Uradne ure. Povezava do uradnih ur . Ostanite v stiku z nami. Spremljajte nas in nam sledite . Naročite se na e-obvestila

Neprofitna stanovanja najem | Stanovanjsko podjetje vloga za neprofitna stanovanja slovenske konjice

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o Storitve Prodaja in najem nepremičnin Neprofitna stanovanja najem. Neprofitna stanovanja najem . Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 25_1_2018. Vloga za dodeliev neprofitnega stanovanja v …

E-vloge Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske …

3210 SLOVENSKE KONJICE. VLOGA ZA ZAMENJAVO STANOVANJA »Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Stanovanjskemu podjetju Konjice d.o.o. , Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, matična št. 5968526000, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve …

VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA - Slovenske Konjice

Javni razpisi, natečaji Občine Slovenske Konjice. Izjava o skladnosti (ZDSMA): povezava. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Vloga za neprofitna stanovanja slovenske konjice

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información