Kje se da pogledati stare naloge s tekmovanja iz …

drŽavno tekmovanje iz prostorske predstavljivosti s pripomoČki. za uČenke in uČence od 1. do 4. razreda osnovne Šole. Šolsko: 1. 10. - 16. 10 2020

TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE 2015/16 …

Rezultati iz zgodovine. 03. 02. 2015 Obvestila 0 komentarjev. V četrtek, 29. januarja je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine na temo: Rimljani na Slovenskem. Letos smo prvič organizirali tekmovanje za vse tri programe na dveh nivojih, za oba gimnazijska skupaj …

MATEMČEK - Google Sites tekmovanje iz zgodovine 2015/16 rezultati

Na področno tekmovanje se je uvrstilo 8 učencev, žal pa področnega in državnega tekmovanje v tem letu ni bilo (razlog Covid -19). REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE 2018/2019 Bronasta Stafanova priznanja so osvojili naslednji učenci 8. razreda:

Rezultati šolskega tekmovanja iz zgodovine

TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE 2015/16 OB 500. OBLETNICI VELIKEGA KMEČKEGA UPORA NA SLOVENSKEM – PODOBE ŽIVLJENJA NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK ŠOLSKO TEKMOVANJE - Vasko Simoniti (1999). Od začetka 16. do srede 18. stoletja. V: Marko Vidic et al. (ur.),

Tekmovanje iz znanja FIZIKE ZA STEFANOVO …

Rezultati šolskega tekmovanje iz zgodovine. V četrtek, 30.1. 2020, je potekalo na šoli tekmovanje iz zgodovine. Tekmovanja se je udeležilo sedemnajst dijakov. Tema tekmovanje je bila druga svetovna vojna. Testne pole so bile različne za gimnazijce in strokovne šole.

Šolsko tekmovanje iz zgodovine – Ekonomska šola … tekmovanje iz zgodovine 2015/16 rezultati

Rezultati šolskega tekmovanja iz zgodovine so tu! Tekmovanja se je udeležilo 27 dijakov- 17 iz ekonomske gimnazije in 10 iz srednje strokovne šole.Dosegli so lepe rezultate.V gimnaziji so prva tri mesta dosegli Tamara Klepec, Marko Blažič in Klemen Šetina, vsi z enakim številom točk in vsi iz 3.a.

Rezultati šolskega tekmovanje iz zgodovine | ŠC …

Ref A: 3197BE31FF224C0E96A708719341D688 Ref B: FRAEDGE1415 Ref C: 2021-01-12T22:32:26Z

DMFA Slovenije

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine: Bernarda Gaber • 1990/1991: 2010/2011: 29. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole: Doris Mlakar Gračner • 1992/1993: 2008/2009: 12. Tekmovanje iz znanja španščine: Brigita Zadnik • 2009/2010: 2012/2013: 19. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole

Rezultati tekmovanj - DMFA Slovenije

V četrtek, 29. januarja 2015, je na šoli potekalo šolsko zgodovinsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 54 dijakov. Najuspešnejši je bil Jošt Gerl Yoshinaka (2

lucydisfrutaconloslacteos.es

Tekmovanje iz zgodovine 2015/16 rezultati

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información