Jezikovna svetovalnica | Inštitut za slovenski jezik …

tako kot tudi vejica
tako) v prvem delu povedi ni, pa njegovo vlogo opravlja vejica pred večbesednim veznikom kot tudi (tudi je v takih primerih obvezen). Sem sodi prva stopnjevalna zveza v tretjem zgledu (pozorni bodite še na druge jezikovne popravke):

Vas mučijo vejice? - 2. del | Leemeta

Veznik (ali konjunkcija, angl. conjunction) besedam, ki so pred njim in/ali za njim, daje vsebino in določa njihovo medsebojno razmerje. Z vezniki so predvsem večstavčne povedi lažje razumljive in nedvoumne. Veznik je v nasprotju z npr. samostalnikom nesamostojna, odvisna beseda, ki pa ima za razmerje med besedami kljub temu odločilen pomen.

Vejica pred kot – poznamo pravila? | Leemeta

Vejica in podpičje | Zanima me, ali so ločila (vejice in podpičja) v napisanem stavku postavljena pravilno. Sicer bi bil lahko stavek zapisan še drugače, toda zaradi sobesedila mora stil stavka ostati takšen, kot je. Stavek se glasi: Ostali štirje pa so: pobiralec davkov (Matej); tisti, ki je pozneje podvomil, (Tomaž); tisti, ki je bil poklican izpod nekega drevesa, (Natanael); in

Pisanje vejice – medtem, ko ALI medtem ko? | …

tako kot tudi vejica
Vse sem uredil, tako da (= zveza dveh veznikov, vejica samo pred prvim) lahko mirno zaspiš. Dobro veš, da če (= zveza dveh veznikov, vejica samo pred prvim veznikom) nič ne daš, tudi nič ne dobiš. Sedaj odidi, in če (zveza dveh veznikov, vejica samo pred prvim) bo kaj narobe, te pokličem. 5.

Pisanje vejice – medtem, ko ALI medtem ko? | Leemeta

Tako kot ampak lahko na ta način rabimo tudi besedi vendar in čeprav, pa tudi zveze, kot je po drugi strani. Ti izrazi, ponazorjeni v (9), se seveda razlikujejo v svoji zvrstni vrednosti, stavek s po drugi strani je vsekakor precej formalen, stavek s čeprav pa najbolj pogovoren.

Uporaben pravopis: pisanje vejic

Vejica, tujke in čustvenčki slovenščina tako kot je lahko jasna in preprosta tudi slovenščina. Če bo učiteljem hkrati omogočil še nekoliko več avtonomije, s katero si bodo za otroka, ki ima težave z branjem, lahko vzeli več časa, bo ubil dve muhi na en mah: otrokom se …

Slavisti odločili: vejica pred »kot« ukinjena! | Leemeta

Vejica je v resnici šiba, ki mlati vsepovprek, brez vsake diskriminacije ali ideologije. Posledično je za tiste, ki z vejico vendarle znajo ravnati (ali pa tako vsaj mislijo), to močno retorično orožje – bog obvaruj siromaka, ki se na Twitterju pregreši zoper stavo vejice, če pa je še politik, je javna kritika neizbežna.

Images of Tako kot tudi Vejica

A, kakor/kot tudi B – VEJICA JE (signala za stopnjevanje (tako) ni, zato njegovo vlogo prevzame vejica) Vaja 6. Naslov njegovega stalnega prebivališča za to obdobje ni znan kakor tudi ne vrsta zaposlitve. Tako njega kot tudi tekmovalce pa bolj skrbi proračun za novo sezono. c) kakor/kot

Vejica, slovenskih fantov grob - Primorski dnevnik

– tako A kakor/kot tudi B – VEJICE NI (tako je že zadosten signal za stopnjevanje) – A, kakor/kot tudi B – VEJICA JE (signala za stopnjevanje ( tako ) ni, zato njegovo vlogo prevzame vejica)

lucydisfrutaconloslacteos.es

Tako kot tudi vejica

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información