Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija
sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati V program sofinanciranja doktorskega študija naj bi se vključilo 739 bodočih doktorjev znanosti. Foto: BoBo Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo sedem odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, vrednih skoraj sedem milijonov evrov. 85 odstotkov prispeva Evropska unija.

Sofinanciranje doktorskega študija - Dostop.si
sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati Uredba o sofinanciranju doktorskega študija. SOP 2016-01-2179. EVA 2016-3330-0031. EPA -

Sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v …
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bila v avgustu objavljena informacija objavi Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016.

University of Primorska
sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati Sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2017/2018 Aktualno V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se v študijskem letu 2017/2018 sofinancira doktorski študij na Univerzi v Ljubljani.

Sedem milijonov evrov za sofinanciranje …
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov UM - generacija 2016 Podrobnosti Novice. Spoštovani, obveščamo vas, da je bil danes, dne 12.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SOFINANCIRANJE
sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati Razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 Univerza na Primorskem, Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija, …); zavedam se posledic, če sem podal/a neresnično ali nepravilno izjavo, ki pomeni, da nisem upravičen/a do sofinanciranja v študijskem letu 2020/2021. Varstvo osebnih podatkov

Objava Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskih
sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati Študent vlogo, podpisani prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in podpisano prilogo »Idejna zasnova doktorske disertacije«, skupaj z zahtevanimi dokazili obvezno pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Vloga na javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016« po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda osebno v

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija
sofinanciranje doktorskega študija — generacija 2016 (Ur. l. RS št. 53/16 z dne 5. 8. 2016) ter sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZš) St. 4300- 135/2016/80 z dne 11. 10. 2016. Univerza na Primorskem Università del Litorale objavlja: Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija — generacija

lucydisfrutaconloslacteos.es

Sofinanciranje doktorskega študija 2016 rezultati

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información