Pokrajine u Sloveniji - Wikipedia
Zadnji predlog, ki se je izoblikoval znotraj širše strokovne skupine pod vodstvom Boštjana Brezovnika, predvideva ustanovitev desetih pokrajin s posebnim statusom mestnih občin Ljubljana in Maribor. Predvidoma bi začele delovati leta 2023, v celoti pa bi zaživele do leta 2030.
Sedež Vzhodnoštajerske pokrajine bi bil na Ptuju
V današnji Sloveniji so naslednje neformalne pokrajine: Gorenjska (2a), (slovenska) Štajerska (4), Prekmurje (5), (slovenska) Koroška (3), Notranjska (2b), Primorska (1) in Dolenjska (2c). Največja tradicionalna pokrajina je Štajerska. Imena pokrajin so sicer ustaljena, vendar je težko zarisati meje, saj se ne ujemajo s sedanjo upravno in
Slovenijo bi razdelili na enajst pokrajin | NoviMatajur
slovenske pokrajine središča
Sredi avgusta je skupina na spletni strani pokrajine.si objavila svoj osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin, vključno z njihovo razmejitvijo. Pokrajin bi bilo skupno enajst, delovati bi začele leta 2023, osnovane pa bi bile na podlagi mestnih občin, ki so v Sloveniji že uveljavljena administrativna in urbana središča.
Zemljevid Slovenije > Avtokarta in zemljevidi vseh …
slovenske pokrajine središča
Ključne pomanjkljivosti členitve Slovenije na 3 pokrajine pa izhajajo zlasti iz odmaknjenosti oziroma pomanjkanja posluha za lokalne in sub-pokrajinske interese prebivalstva, različnih interesov pri prebivalcih zaradi večje heterogenosti pokrajine, občutka skromne pripadnosti pokrajini in večje oddaljenosti od pokrajinskega središča.
Pokrajine Slovenije - www.gradovislovenije.si
Pokrajine bi bile vezane na mestne občine kot administrativna in urbana središča. V osnutku zakona je predvideno, da bi pokrajine začele delovati s 1. januarjem 2023. Osnutek zakona bodo 16. septembra predstavili predsednikom: države, vlade, državnega zbora, državnega sveta in združenj občin.
Slovenija v 11 pokrajinah: Preverite, v kateri boste
Daljinske poti, ki vodijo čez slovenske pokrajine, veljajo za najlepše. Nekatere vodijo skozi različne evropske države in gredo tudi čez Slovenijo. Zberite čudovite podobe zelene dežele in spoznavate slovensko naravo, kulturo in kulinariko od alpskega sveta do morja, od bistre Soče do sanjave Mure.
POKRAJINE V SLOVENIJI VIRI
PREDALPSKE POKRAJINE. LEGA. Tu ležijo ne le najgosteje poseljena, ampak tudi najrazvitejša gospodarska središča, na primer Ljubljana in Celje. Značilna je predvsem razložena poselitev, v manjših dolinah in v hribovitem svetu pa prevladujejo predvsem gručaste vasi, po prisojnih pobočjih in na slemenih pa samotne kmetije in zaselki
08. predlog območij pokrajin - Ljubljana
slovenske pokrajine središča
•Najbolj oddaljene pokrajine od središča Slovenije •Severovzhodni in vzhodni del Slovenije •Delitev: Obpanonske ravnine in Obpanonska gričevja. Pokrajine; vir: shorturl.at/NSUX8 Goričko, Lendavske gorice, Slovenske gorice, Haloze, Dravinjske gorice, Voglajnsko Sotelsko gričevje, Bizeljsko, Krško gričevje, Murska, Dravska in Krška
Slovenske regije in pokrajine | Izleti po Sloveniji
slovenske pokrajine središča
Slovenija je evropska država in se nahaja na skrajnem severu Sredozemlja in na skrajnem jugu Srednje Evrope. Na severovzhodu meji z Madžarsko, na jugu s Hrvaško, na severu z Avstrijo, ter na zahodu z Italijo. Leži na stičišču sredozemskega, alpskega, dinarskega in panonskega sveta.
Najlepše pohodniške poti | I feel Slovenia
V okviru ponovnega poskusa ustanavljanja pokrajin, za katerega izhodiščne predloge pripravlja strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete, je nastal predlog za bodočo pokrajinsko razdelitev. Da bi ustanovili 11 pokrajin, so napovedali že julija, zdaj pa je jasno tudi, kako bi izgledale in kje bi imele sedeže.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Slovenske pokrajine središča

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información