O občini - Crnomelj

Občina Slovenske Konjice Skok na vsebino. OBČINA. PREDSTAVITEV OBČINE. Predstavitev občine; Simboli; Častni občani in prejemniki nagrad Število prebivalcev: 14500. Statistični podatki: Povezava. Organizirani dogodki. Tečaj nordijske hoje. 17. 09. Obvestila občine. Elektronske vloge. Standardne e …

Občina Slovenske Konjice - Wikipedija, prosta …

Občina Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice predstavlja središče Dravinjske doline in je obdana z Bočem, Ptujsko goro, Dravinjskimi goricami in Dravskim poljem. Občina meri 98 km 2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 72. mesto.

Izbrani podatki po: MERITVE, OBČINE , LETO. …

Največje reprezentativno združenje občin v Sloveniji. Za sodelovanje, izmenjavo izkušenj, širjenje informacij in združevanje slovenskih občin.

Zemljevid občin – Tabela | Skupnost občin Slovenije

slovenske občine število prebivalcev
Občino Mirna je DZ ustanovil, ni pa ustanovil občine Ankaran, zato jo je isto leto ustanovilo ustavno sodišče samo. Občine, ki so nastajale po letu 1995, so bile praviloma majhne. Naloge svetnikov in županov V občinski/mestni svet izvolimo predstavnike prebivalcev občine/mesta. Število svetnikov je …

Kamnik | Občina Kamnik

primarna; občine v mejah zdajšnjih upravnih enot, tako da se število zmanjša iz 212 na 58. sekundarna, ki bi prevzela zdajšnje naloge upravnih enot in še dodatne funkcije za minimalno 50.000 prebivalcev, terciarne pokrajine, ki bi upravljala funkcije za minimalno 100.000 prebivalcev.

Občina Slovenj Gradec > O mestu > Velikost in …

Občina šteje nekaj manj kot 15.000 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 13-ih krajevnih skupnostih (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji …

Občina Slovenske Konjice - slovenskekonjice.si

slovenske občine število prebivalcev
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) Podatki za izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na šolsko leto 2009/2010. Število študentov (na 1.000 prebivalcev) Metodološka pojasnila Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) Metodološka pojasnila

SURS - Slovenske regije in občine v številkah

Povprečna starost prebivalcev občine je 40,6 leta, kar je nekaj manj kot znaša povprečna starost prebivalcev Slovenije - 42,2 leta). Omeniti velja tudi, da je v Občini Slovenske Konjice število najmlajših (0 - 14 let) večje od števila starejših (65 +), kar je značilnost le redkih občin v Sloveniji.

Statistika občine - slovenskekonjice.si

Analiza poslovnega okolja posamezne slovenske občine mora biti del informacij pri pripravi razvojnega načrta ter temelj za razpravo med predstavniki poslovnega sektorja in občinsko upravo. (110), to so občine, ki imajo do 5.000 prebivalcev, in srednje občine (91). Število zaposlenih.

Selitveno gibanje prebivalstva po: OBČINE, LETO , …

slovenske občine število prebivalcev
Število živorojenih (v letu 2012) je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Slovenske občine število prebivalcev

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información