Slovenska manjšina v Italiji - Wikipedija, prosta
Varstvo romske skupnosti. V Sloveniji zagotavljamo posebne pravice tudi romski skupnosti, in sicer z uresničevanjem ustavne določbe, Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, ter drugih zakonov, ki vsebujejo določbe, ki se nanašajo na romsko skupnost.
Delo # slovenske manjšine
Desetmilijonski prispevek je postal stalnica leta 2016, potem ko je decembra 2015 takratna poslanka Tamara Blažina uspešno vložila amandma o sistemskem financiranju slovenske manjšine. Po tem dopolnilu mora vsakoletni zakon o proračunu vsebovati tudi prispevek za vse namene, ki jih navaja zaščitni zakon za slovensko manjšino. Trije stebri financiranja so delovanje slovenskih
slovenci.rs - O NAS slovenske manjšine
Najbolj verodostojne in aktualne zgodbe s področja notranje in zunanje politike, gospodarstva, športa, kulture in zabave. Naše delo je, da vi veste več.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - … slovenske manjšine
Predstavniki slovenske manjšine v Italiji so se v Ljubljani sestali s predsednikom Slovenije Borutom Pahorjem, osrednja tema pogovora pa so bile priprave na stoto obletnico požiga Narodnega doma v Trstu. Predstavnike manjšine je najprej sprejel predsednik Pahor, nato tudi minister za zunanje zadeve Logar in ministrica za Foto: Urad ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena
Zastava slovenske manjšine bi lahko bila rešitev
Čeprav ima dežela Furlanija Julijska krajina poseben status avtonomije prav zaradi prisotnosti slovenske manjšine, slednja v Posebnem statutu dežele iz leta 1963 ni omenjena. Na deželni ravni so bila leta 2007 sprejeta Deželna določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine (deželni zakon številka 26/2007), ki pomeni konkretizacijo zaščitnega zakona iz leta 2001.
Narodna manjšina - Wikipedija, prosta enciklopedija
Nacionalni svet slovenske narodne manjšine je najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine in predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika, sodeluje v procesu odločanja, ali odloča o vprašanjih ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja.
Slovenci v zamejstvu in po svetu - Hervardi slovenske manjšine
Slovensko manjšino v Republiki Avstriji varuje Avstrijska državna pogodba (ADP) iz leta 1955, vendar žal določbe te pogodbe pogosto niso spoštovane. Podobno velja za položaj slovenske manjšine v Italiji in na Madžarskem.
Slovenska manjšina v Italiji zaskrbljena - Slovenci …
Dejstvo je namreč, da predstavnik slovenske manjšine v Rimu predstavlja in zagovarja interese celotne manjšine, ne glede na ideološko pripadnost. „Zato je pomembno, da imamo svojega predstavnika v Rimu, ker predstavlja tisti element povezave med zahtevami in potrebami slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki so zelo različne v različnih pokrajinah, v Trstu, Gorici in na Videmskem
Slovenci v Italiji | GOV.SI slovenske manjšine
Leta 1981 je število pripadnikov slovenske manjšine v Italiji po italijanskih ocenah znašalo 61.367. Manjšinske jezikovne skupnosti v Italiji. Slovenci v Italiji oblečeni v ljudsko nošo na priložnostni svečanosti. Slovenska skupnost danes živi v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina. Večinoma gre za urbano skupnost, ki pa je v zaledju večjih mest vendarle ohranila svoj
Slovenci v zamejstvu in po svetu - Hervardi slovenske manjšine
Zastava slovenske manjšine bi lahko bila rešitev Župani občin Dolina, Zgonik in Repentabor o izobešanju slovenskih trobojnic na občinskih hišah
Predstavništvo slovenske manjšine zastopstvo in
Pripadnici slovenske nacionalne manjine imaju svoga predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Na izborima za vijeća i predstavnike izabrano je 9 vijeća i 13 predstavnika slovenske nacionalne manjine. Interese slovenske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, …

lucydisfrutaconloslacteos.es

Slovenske manjšine

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información