Subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in …

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice Vloga Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice - Nomago

slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz za starejše; Spoštovani, objavljamo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za starejše. Vloga za brezplačni prevoz starejših občanov. 24. septembra 2020 in Splošne novice. O nas. Vizitka; …

Slovenske železnice - Predprodaja …

slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališča1 Naslov bivanja v času izobraževanja2,1 Naziv dijaškega ali študentskega doma Podatki o zakonitem zastopniku - IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA

Vloga Vloga za izdajo subvencionirane …

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališ ča1 Naslov bivanja v času izobraževanja 2,1 Naziv dijaškega ali študentskega doma Podatki o zakonitem zastopniku - IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA

Images of Slovenske železnice Subvencionirane vozovnice Vloga

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave. Za oddajo elektorske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji Upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS).

Vloga za brezplačno vozovnico za upokojence, …

1. Oddaj spletno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. 2. Registriraj ali prijavi se na spletni strani ijpp.nomago.si. 3. Naroči brezplačno kartico Nomago ali aktiviraj obstoječo kartico IJPP, na katero se naloži vozovnica. 4. Opravi nakup vozovnice (mesečne, polletne ali letne).

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVI ČENEC OZIROMA VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališ ča1 Naslov bivanja v času izobraževanja 2,1 Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega upravi čenca- IZPOLNI VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališ ča1

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za …

slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga Študentje – imetniki subvencionirane vozovnice za 10 voženj za september. Študentje, ki so na podlagi vloge za študijsko leto 2019/2020 upravičeni do izdaje subvencionirane vozovnice lahko za mesec september 2020 opravijo nakup subvencionirane vozovnice IJPP za 10 voženj. Nakup bo mogoč le na prodajnem mestu, kjer je bila vloga oddana.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

izobraževanja odraslih mora biti izpolnjena v skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, jo izvajalec subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko skladno s temi navodili predložena izvajalcu. PISNA VLOGA MORA BITI IZPOLNJENA V CELOTI. Podatke vpisujte s …

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga Vloga za vozovnico za 10 voženj na mesec. Pravico do vozovnice imate vsi upravičenci. Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem vam pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec. Upravičenci imate lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Slovenske železnice subvencionirane vozovnice vloga

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información