Slovenščina kot učni jezik - zrss.si
The paper reflects on the status of Slovene as the language of instruction at national universities and considers the efforts of the Rectors’ Conference to introduce English as a language of instruction, or that the language of instruction at
dLib.si - Slovenščina kot učni jezik in jezik
V javnem sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ima slovenščina osrednjo vlogo – v večini primerov (izjeme so opisane v ostalih poglavjih zavihka Izobraževanje) je slovenščina na vseh stopnjah učni jezik, torej jezik, v katerem izobraževanje poteka, v osnovni in srednji šoli pa tudi temeljni učni predmet (o slovenščini v visokem šolstvu gl. zavihek Jeziki v
Slovenščina kot prvi jezik – Jezikovna Slovenija slovenščina kot učni jezik
• odstotek ljudi, ki jim je slovenščina materinščina 4 • raznovrstnost jezikov in evropski dan jezikov 1 • angleščina kot prevladujoč jezik znanosti 2 • v Sloveniji je veliko materinščin 4 2. naloga: Na svetu je manj kot 6.000/točno 6.000/preko 6.000 jezikov. 26. september je evropski dan jezikov/dan ţena/dan maternega jezika.
Programi in učni načrti v osnovni šoli | GOV.SI
Slovenščina kot učni jezikJezik kot prostor razmišljanja in grajenja novega znanja Jezik je nujni posrednik v konstrukciji (predmetnega) znanja. Odnos med jezikom in mišljenjem Sporazumevalna in kognitivna vloga jezika sta med seboj tesno povezani: doživljaj ali misel moramo pri
(PDF) Slovenščina kot učni jezik na slovenskih … slovenščina kot učni jezik
Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. 1. PDF datoteka (427 kB) 1. TXT datoteka (46 kB) Izvoz v EndNote (RIS format) Avtor(ji) Jesenšek, Marko (avtor) Jezik. slovenski. Vir. Slavia Centralis. Leto. 2018. Številčenje. letnik 11, številka 2. Vsebina.
UČNI NAČRT ZA PREDMET SLOVENŠČINA KOT DODATNI JEZIK …
Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 3. člen (učni jezik):
Učni načrt za predmet slovenščina kot prvi jezik na
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik s svojimi programi celovito strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira. Deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Učni jezik, dvojezičnost | Forum Mladi učitelj slovenščina kot učni jezik
Učni jezik (nemščina, hrvaščina, slovenščina, madžarščina) Slovenščina in Madžarščina je predvidena na splošnoizobraževalnih šolah (SVŠ) v šolskem letu 2014/15 in na poklicnoizobraževalnih šolah (PVŠ) v šolskem letu 2015/16. V učnih načrtih so zapisane kot učni cilji, ki …
Učni jezik (nemščina, hrvaščina, slovenščina, …
Učni jezik v strokovnem izobraževanju je slovenski.Učni jezik v strokovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih strokovnih šolah pa slovenski in madžarski.. Na območjih, kjer živijo pripadniki oziroma pripadnice slovenskega naroda in pripadniki italijanske skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se dijaki oziroma dijakinje v strokovnih
Slovenščina kot učni jezik na slovenskih univerzah
Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu. duševnimi sposobnostmi, zato njegov duhovni in umetniški profil zagotavlja, da je pristojen za razmišljanja o slovenski kulturi in jeziku, njegove (raz)sodbe pa so bistvene in odločilne.
UČNI NAČRT ZA PREDMET SLOVENŠČINA KOT DODATNI JEZIK NA
Učni jezik Na območjih, kjer živijo pripadniki oziroma pripadnice slovenskega naroda in pripadniki italijanske skupnosti , in so opredeljena kot narodno mešana območja, se dijaki oziroma dijakinje v poklicnih šolah s slovenskim učnim jezikom učijo italijanski jezik, dijaki v poklicnih šolah z italijanskim učnim jezikom pa slovenski jezik.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Slovenščina kot učni jezik

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información