Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za …

Zoisova štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnova je odvisna tega, ali se študent izobražuje v Sloveniji ali tujini. Višina štipendije ni omejena. Dodatki k osnovi so: 1. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja - Glede na potrebe trga dela jih določi minister, pristojen za delo. 2.

Zoisova štipendija - so novi pogoji diskriminatorni

rezultati zoisova štipendija 2015
Mesečna osnovna Zoisova štipendija za te štipendiste znaša 67,64 EUR za dijake in 104,22 EUR za študente oziroma v primeru izobraževanja v tujini 135,27 EUR za dijake in 208,45 EUR za študente. K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: za vrsto in področje izobraževanja v višini 31,04 EUR; za učni oziroma študijski uspeh v višini 21,05 EUR za dijake s

Rezultati iskanja | Javni štipendijski, razvojni

rezultati zoisova štipendija 2015
Zoisova štipendija. Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.. Interventni ukrepi pri uveljavljanju izjemnih dosežkov. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic …

Informacije o različnih štipendijah v Sloveniji | Javni

Zoisova štipendija je “nagrada” in “finančna spodbuda” za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisova štipendija in pogoji za dodelitev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Kljub temu, da so torej pogoji določeni s Pravilnikom, pa je epidemija COVID-19

Zoisove štipendije | GOV.SI

rezultati zoisova štipendija 2015
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v državi, ki deluje na področju štipendiranja, vlaganja v razvoj kadrov, spodbujanja zaposlovanja invalidov, zagotavljanja pravic otrok do nadomestila preživnine in mednarodne izterjave preživnin.

Informacije o Zoisovih štipendijah | Javni štipendijski

rezultati zoisova štipendija 2015
Zoisova štipendija bo izplačana predvidoma 10. 12. 2013 s poračunom od začetka šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014, naslednje štipendije pa do 15. v mesecu za pretekli mesec. Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za …

rezultati zoisova štipendija 2015
Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov . Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki: so dosegli najmanj 4,5 točkepri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,70 ali; so dosegli 4 točkena izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj

Zoisova štipendija za šolsko leto 2014/2015 | OŠ …

rezultati zoisova štipendija 2015
Zoisova štipendija znaša: za dijaka 122,88 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 245,76 evrov mesečno) za študenta 143,36 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 286,72 evrov mesečno) Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 81,92 evrov na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 51,20 evrov na mesec. Javni razpis za

Znani rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za …

Nova škisova popotnica za študente.

Škisova popotnica 2014/2015 by Skisova Popotnica …

rezultati zoisova štipendija 2015
Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 120 evrov za dijake in 140 evrov za študente. V primeru izobraževanja v tujini znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 240 evrov za dijake in 280 evrov za študente. Dodeli se lahko še dodatka, in sicer za bivanje izven kraja stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s

VIDEO: Zoisova štipendija - vse kar moraš vedeti

Zoisova štipendija mi je bila že kot dijaku, pa tudi sedaj kot študentu v nepogrešljivo pomoč. Z njo sem lažje privarčeval in si kupil svoj teleskop, ki ga kot študent fizike, na smeri astronomija, potrebujem za svoje raziskovalno delo. Jon Judež. Zoisov štipendist. S pridobitvijo Ad futura štipendije sem se lahko odpravil na raziskovalno gostovanje na Univerzo Tufts v širšem

Štipendije | GOV.SI

Štipendija Grčije za študijsko leto 2014/2015 Štipendija Kerže sklada za podiplomski študij na UCLA s študijskim letom 2017/18 Štipendija za doktorski program Računalništvo in informatika

Zoisove štipendije | Dijaški.net

Zoisova štipendija; Državna štipendija; Kadrovska štipendija; Ostale štipendije; Zadnje ogledani programi {{ item.title }}: {{ item.subtitle }} Avgust je zame mesec učenja, ker se pripravljam na jesenski rok. mesec uživanja, ker sem vse izpite opravil/a že v spomladanskem roku. Pošlji Rezultati. Zoisove štipendije za 2014/2015 . Avtor: Uredništvo Študentski.net; Objavljeno: 24

Nadaljnje prejemanje | Javni štipendijski, razvojni

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2,5 točki na izjemnih dosežkih, in tistim, ki so dosegli 2 točki na izjemnih dosežkih, 32 točk na maturi in hkrati izkazali povprečno oceno najmanj 4,64. Vlagateljem iz te

lucydisfrutaconloslacteos.es

Rezultati zoisova štipendija 2015

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información