dLib.si - Koroški plebiscit 1920 rezultati plebiscita
11. januar 1991 - Memorandum slovenske vlade potrdi skupščina, ki vladi tudi naloži, da do 23. januarja pripravi predlog programa dejavnosti za uresničitev ciljev plebiscita, predvsem predlog za sporazumno razdružitev Jugoslavije in predlog ukrepov za vključitev Slovenije v OZN.. 20. februar 1991 - Slovenski parlament sprejme resolucijo, v kateri parlamentom drugih republik predlaga
30. obletnica plebiscita - dos1lendava.splet.arnes.si
Ref A: 0CFAD19B53B84D01B6FFF2E8E0F4ABFE Ref B: FRAEDGE1508 Ref C: 2021-01-12T21:30:04Z
V novi Demokraciji: Divji meseci med plebiscitom in
Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si. Plebiscit, s katerim je bila 10.10.1920 določena državna meja med takratno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo je bil razlog, da je velik del Slovencev ostal na severni strani Karavank in tako prišel pod Avstrijo.
Na današnji dan pred 26 leti razglašeni rezultati …
23. decembra 1990 je potekalo glasovanje o tem, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Dan, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita in se je kar 95 % volivcev odločilo »ZA« samostojno državo, danes praznujemo kot državni praznik; 26. december je dan samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda.
Numizmatika rezultati plebiscita
23. decembra 1990 je potekalo glasovanje o tem, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Dan, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita in se je kar 95 % volivcev odločilo »ZA« samostojno državo, danes praznujemo kot državni praznik; 26. december je dan samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda.
Infodrom - Plebiscit
Republika Slovenije ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije izdaja zbirateljske kovance. Izhodišče likovne rešitve kovanca je datum izvedbe plebiscita na sprednji strani kovanca, tj. 23. 12. 1990. Datum je zapisan s prekrivanjem …
Infodrom - Koroški plebiscit
Poleg koroškega plebiscita je pri nas najpomembnejši plebiscit leta 1990, s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo. Rezultati plebiscita o samostojnosti so bili razglašeni 26. decembra 1990. Vsako leto se teh dogodkov spomnimo na državni praznik poimenovan dan samostojnosti in enotnosti. PV
30. OBLETNICA PLEBISCITA – A NÉPSZAVAZÁS 30. …
Poleg koroškega plebiscita je pri nas najpomembnejši plebiscit leta 1990, s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo. Rezultati plebiscita o samostojnosti so bili razglašeni 26. decembra 1990. Vsako leto se teh dogodkov spomnimo na državni praznik poimenovan dan samostojnosti in enotnosti.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Rezultati plebiscita

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información