STA: Slovenski učenci v mednarodni raziskavi …

Rezultati mednarodne raziskave PISA 2018. Včeraj, 3. 12. 2019, na veseli dan kulture, so bili objavljeni rezultati raziskave PISA ( Programme for International Student Assessment).V tej raziskavi gre za primerjanja znanja in spretnosti učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah.
Pedagoški institut | PISA 2015
Rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 o skupinskem reševanju problemsko zasnovanih nalog Slovenski 15-letniki dosegajo povprečno raven spretnosti skupinskega reševanja problemsko zasnovanih nalog, ki so bile poseben del preizkusa znanja v raziskavi PISA 2015. To je prva velika mednarodna raziskava teh spretnosti v svetu.
Rezultati mednarodne raziskave PISA 2018 - … rezultati mednarodne raziskave pisa 2015
Dobri rezultati raziskave PISA 2015, ki kažejo pozitivne spremembe trenda v teh dosežkih, pri čemer velja še posebej izpostaviti visok porast dosežkov na področju bralne pismenosti, so seveda v prvi vrsti zasluga učenk, učencev, dijakinj in dijakov, njihovih učiteljic in učiteljev oz. šol ter seveda staršev.
SPOROČILO ZA MEDIJE: Rezultati mednarodne … rezultati mednarodne raziskave pisa 2015
Slovenski učenci na področjih naravoslovne in matematične pismenosti dosegajo rezultate nad povprečjem OECD, so pokazali najnovejši podatki mednarodne raziskave PISA iz leta 2015, ki so jih predstavili na Pedagoškem inštitutu. Ob sicer nadpovprečnih naravoslovnih dosežkih pa slovenski učenci izražajo podpovprečno uživanje pri učenju naravoslovja.
Rezultati PISA 2015: slovenski učenci na vseh …
Rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 o blagostanju učenk in učencev Večina 15-letnikov v Sloveniji je zadovoljna s svojim življenjem. Slovenski 15-letniki izražajo podobno raven strahu pred preverjanjem znanja kot v povprečju v OECD, nekoliko nižji občutek pripadnosti šoli in …
Rezultati raziskave PISA 2015 – 1. in 2. del | EPALE rezultati mednarodne raziskave pisa 2015
Rezultati raziskave PISA 2015 – 1. in 2. del Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) preučuje, kakšna znanja imajo učenci v znanosti, branju in matematiki, hkrati pa tudi, kaj lahko s tem znanjem posamezniki naredijo.
Objavljeni so rezultati mednarodne … rezultati mednarodne raziskave pisa 2015
Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 kažejo stabilnost dosežkov pri matematični pismenosti ter manjši upad v dosežkih pri bralni in naravoslovni pismenosti slovenskih učencev in učenk. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija še vedno
Rezultati mednarodne raziskave PISA 2012 :: …
Objavljeni so rezultati mednarodne raziskave PISA 2015 o skupinskem reševanju problemsko zasnovanih nalog. Slovenski 15-letniki dosegajo povprečno raven spretnosti skupinskega reševanja problemsko zasnovanih nalog, ki so bile poseben del preizkusa znanja v raziskavi PISA 2015. To je prva velika mednarodna raziskava teh spretnosti v svetu.
Rezultati raziskave PISA 2015 | Eurydice
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (Programme for International Student Assessment - PISA) je dolgoročna, periodična, mednarodno primerjalna raziskava o matematični, naravoslovni in bralni pismenosti 15-letnih učencev, ki jo je v poznih 90. letih prejšnjega stoletja spodbudila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

lucydisfrutaconloslacteos.es

Rezultati mednarodne raziskave pisa 2015

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información