Madnarodni matematični kenguru 2012-2016 - …

DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 30. 4. 2020 do 27. 5. 2020 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 2. 6. 2020.

Madnarodni matematični kenguru 2012-2016 - DMFA

Rezultati tekmovanj. Na spletnih straneh DMFA Slovenije so javno objavljeni le rezultati državne ravni tekmovanj in mednarodnih tekmovanj. Poizvedovanje o svojih dosežkih na tekmovanjih je omogočeno vsem tekmovalcem na vseh stopnjah tekmovanj. Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje mora vsak tekmovalec prejeti ob prijavi na šolsko tekmovanje od svojega učitelja pri ustreznem

DMFA Slovenije

O knjigi V knjigi Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, ki je peta zbirka nalog s tega tekmovanja, so zbrane naloge in rešitve le-teh s tekmovanj v letih 2012

Kenguru- zadnjič letos- za koliko točk na vaši šoli

DMFA Slovenije Jadranska ulica 19 1000 Ljubljana Poizvedba o rezultatih tekmovanj. Avtentikacija ni uspela. Če ste geslo z lista pravilno prepisali, a dostop ne uspe, se obrnite na predsednika pristojne tekmovalne komisije oz. osebo, ki vam je geslo dodelila.

DMFA Slovenije

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh.Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali.Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri

DMFA Slovenije

rezultati dmfa kenguru 16. 9. 2020 Tekmovanja DMFA v šolskem letu 2020/2021. Vsa tekmovanja, ki jih organiziramo, načrtujemo tudi v letošnjem šolskem letu. Šolska stopnja tekmovanj poteka na posameznih šolah in če bo v terminu tekmovanja pouk potekal normalno (vsaj po …

DMFA Slovenije

rezultati dmfa kenguru Pravila tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru. Šolsko tekmovanje za učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente poteka v skladu z ustreznimi pravilniki tekmovanj (Ma OŠ, Ma SŠ A, Ma SŠ B, Ma SŠ C, Ma VŠ) in dodatnimi pravili za vrednotenje, ki so zapisana v nadaljevanju.

DMFA Slovenije - rezultati.dmfa.si

DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 23. 3. 2021.

Tekmovalne naloge DMFA Slovenije

Mednarodni matematični Kenguru je mednarodno matematično tekmovanje.Mladi iz več kot 30 držav sočasno rešujejo naloge na različnih stopnjah, od prvega razreda devetletne osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole.To tekmovanje je najbolj množično preskušanje znanja matematike, zaradi igrivo in zabavno zastavljenih matematičnih problemov pa sodi tudi med najbolj priljubljena

DMFA Slovenije

O knjigi V knjigi Mednarodni matematični kenguru 2012-2016, ki je peta zbirka nalog s tega tekmovanja, so zbrane naloge in rešitve le-teh s tekmovanj v letih 2012

lucydisfrutaconloslacteos.es

Rezultati dmfa kenguru

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información