Statistične regije Slovenije - Wikipedija, prosta

regije slovenija Rdeče regije so tiste, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 tisoč prebivalcev. Takšnih je trenutno devet, in sicer so to gorenjska, koroška, osrednjeslovenska, posavska, savinjska, zasavska, podravska in pomurska regija ter Jugovzhodna Slovenija. Oranžne regije so trenutno le še tri, in sicer so to goriška

SLOVENIJA RAZDELJENA NA RDEČE IN ORANŽNE …

regije slovenija NUTS codes SI0 Slovenia SI03 Eastern Slovenia (Vzhodna Slovenija) SI031 Mura Statistical Region (Pomurska statistična regija) SI032 Drava Statistical Region (Podravska statistična regija) SI033 Carinthia Statistical Region (Koroška statistična regija) SI034 Savinja Statistical Region (Savinjska statistična regija) SI035 Central Sava Statistical Region (Zasavska statistična regija)

Osrednjeslovenska statistična regija - Wikipedija, …

regije slovenija Statistične regije 2015. 18. decembra 2013 je bila objavljena spremenjena Uredba o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uredba se glede pošiljanja statističnih podatkov Komisiji (Eurostatu) uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Slovenija s …

Statistične regije v Sloveniji - UPORABNA STRAN

Regije. Nacionalni inštitut za javno zdravje ima svoje enote v vseh devetih zdravstvenih regijah po celi Sloveniji. Vodja koordinacije območnih enot. doc. dr. Branko Gabrovec. e-naslov: branko.gabrovec@nijz.si. telefon: 01/ 2441 492 . Tajništvo koordinacije območnih enot. Teja Tovornik

Regije | www.nijz.si

Slovenske statistične regije Dovoljena rekreacija znotraj regije Vse slovenske regije so še vedno globoko na rdečem seznamu, zato tudi konec decembra ostaja v veljavi omejitev gibanja med občinami.

COVID-19 Sledilnik

regije slovenija COVID-19 Sledilnik Slovenija - zbrani, preverjeni, ažurirani, analizirani in pregledni podatki o epidemiji COVID-19 v Sloveniji. | COVID-19 Slovenia Tracking - collected, verified, updated, analyzed and reviewed COVID-19 data for Slovenia

SURS - Slovenske regije in občine v številkah

V spletni aplikaciji Slovenske statistične regije in občine v številkah prikazujemo z različnih vidikov vsako izmed slovenskih statističnih regij oz. občin glede na njen položaj v državi in v primerjavi z drugimi regijami oz. občinami, s poudarkom na razlikah in podobnostih med njimi.

Nove spremembe glede omejitev gibanja po Sloveniji

regije slovenija Rdeče regije v Sloveniji / zemljevid / Osrednjeslovenska regija, Podravska regija, Pomurska regija, Gorenjska regija, Jugovzhodna Slovenija, Koroška regija Beri naprej Uporabno | 15.

Kohezijske regije - Replika PRO

regije slovenija Slovenske pokrajine pojam je koji označava različite teritorijalne jedinice na koje je bila podijeljena Slovenija ili u kojima je povijesno živio ili živi slovenski narod.Budući da današnja Slovenija nije službeno regionalno podijeljena, postoje različiti modeli podjele.

Statistične regije v Sloveniji - UPORABNA STRAN

Statistične regije v Sloveniji. V Sloveniji imamo 12 statističnih regij, to pa so: Pomurska regija, Podravska regija, Koroška regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Primorsko-notranjska regij, Goriška regija in Obalno-kraška regija. Regija z največ

Regije v Republiki Sloveniji - Hervardi

Rdeče regije so tiste, v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev.Trenutno so na rdečem seznamu Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija ter Jugovzhodna Slovenija, ki obsegajo 117 občin.

Kohezijske regije - Replika PRO

Slovenija je za potrebe dodeljevanja EU sredstev razdeljena na dve regiji Kohezijska regija Zahodna Slovenija in kohezijska regija Vzhodna Slovenija Državne in evropske institucije preko svojih nacionalnih ali evropskih programov razpisujejo javne razpise, preko katerih podeljujejo različna nepovratna sredstva.

Slovenske pokrajine – Wikipedija

Študentje iz posamezne regije, ki študirajo v osrednjeslovenski regiji, Slovenija, 2016 Osrednjeslovenska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije . Vsebina

V katerih primerih lahko kljub omejitvam gremo v …

Statistične regije 2015. 18. decembra 2013 je bila objavljena spremenjena Uredba o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uredba se glede pošiljanja statističnih podatkov Komisiji (Eurostatu) uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Slovenija s …

lucydisfrutaconloslacteos.es

Regije slovenija

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información