Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Vzgojni programi so oblikovani po času trajanja. Glede na potrebe staršev izvaja vrtec: dnevni program – traja od 6 do 9 ur in vključuje zajtrk, kosilo in malico,; poldnevni program – traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane.; Pri dnevnem programu otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno, pri poldnevnem programu pa ne sme biti v vrtcu več kot 6 ur dnevno.

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno. 5. člen Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2019. Št. 609-6/2019-9 Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019 Župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Program vrtca traja 9 ur. Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,50 EUR. 12

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Zakon ne pravi, da otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur, pravi le, da se za otroka plačuje 9-urni program (pustimo zdaj ob strani tiste, ki imajo otroka v vrtcu le v poldnevnem programu). To pomeni, da polna cena vrtca pokrije 9-urno oskrbo otroka, kar je pa več, je seveda treba doplačati.

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno. Poldnevni program traja od 4 - 6 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano z dvema obrokoma. Otrok je lahko v vrtcu, v času od 7. do 13. ali od 8. do 14. ure. Otrok ne sme biti v vrtcu več kot 6 ur dnevno. Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem v naslednjem mesecu.

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

otrok v vrtcu več kot 9 ur
Program vrtca traja 9 ur. Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,50 EUR. 12

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka, in sicer za vsako začeto uro prisotnosti otroka nad 9 ur v poslovnem času vrtca v višini 3,84 EUR ter za vsako začetno uro prisotnosti otroka izven poslovnega časa vrtca v višini 7,67 EUR.

Vrtec Semedela - Vzgojni program

Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,50 EUR. 12. člen (prenehanje veljavnosti)

Vzgojni program – Vrtca Dekani in Rižana - Arnes

otrok v vrtcu več kot 9 ur
Zakon ne pravi, da otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur, pravi le, da se za otroka plačuje 9-urni program (pustimo zdaj ob strani tiste, ki imajo otroka v vrtcu le v poldnevnem programu). To pomeni, da polna cena vrtca pokrije 9-urno oskrbo otroka, kar je pa več, je seveda treba doplačati.

ZA STARŠE - AKTUALNO

otrok v vrtcu več kot 9 ur
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka, in sicer za vsako začeto uro prisotnosti otroka nad 9 ur v poslovnem času vrtca v višini 3,84 EUR ter za vsako začetno uro prisotnosti otroka izven poslovnega časa vrtca v višini 7,67 EUR.

otrok v šoli več kot 9 ur - MedOverNet

otrok v vrtcu več kot 9 ur
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno. 5. člen Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Otrok v vrtcu več kot 9 ur

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información