Drugi tuji jeziki
Učni načrt za drugi tuji jezik od 4. do 9. razreda, potrjen na SSSI 19.12.2013, je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šola lahko kot drugi tuji jezik ponudi šest jezikov in sicer: angleščino (če je nemščina prvi tuji jezik),

eVedez.si
nemščina kot drugi tuji jezik Nemščina kot drugi tuji jezik. KLASSE! A1 , učbenik za nemščino. 22,20 €

POKLICNA MATURA (jesenski rok): Angleščina, …
Nemščina kot drugi tuji jezik ima splošnoizobraževalni in posebni pomen. Nemščina je pomembna za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v družbo. Cilji: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno.

Images of Nemščina kot drugi tuji jezik
Nemščina (pdf, 638 KB) Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf, 1,1 MB) Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf, 3,3 MB) Slovenščina (pdf, 1,2 MB) Spoznavanje okolja (pdf, 610 KB) Šport (pdf, 505 KB) Tehnika in tehnologija (pdf, 347 KB) Tuji jezik

Nemščina kot drugi tuji jezik - ‌Goethe-Institut …
Nemščina kot drugi tuji jezik. IDEEN 1, Kursbuch, učbenik za nemščino. 17,50 €

NEMŠČINA - IZBIRNI PREDMETI
Nemščino se lahko učite tudi kot prvi tuji jezik v programih gimnazija in predšolska vzgoja. Če se navdušujete nad tujimi jeziki, se boste lahko v septembru 2019 v enem izmed njih sporazumevali z mimoidočimi na mariborskih ulicah, kajti na pobudo Sveta Evrope 26.

NEMŠČINA KOT DRUGI TUJ JEZIK Učiteljica: Sonja Črešnik
nemščina kot drugi tuji jezik Nemščina, drugi tuji jezik oz. izbirni predmet, 8. razred. Prima Plus A2.1. Nemščina, drugi tuji jezik oz. izbirni predmet, 9. razred. Prima 1. učbenik za nemščino, 4. razred. Italijanščina kot drugi tuji jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre In Bocca al Lupo 1.

POKLICNA MATURA (jesenski rok): Angleščina, …
Drugi tuji jezik 2 2 2 2 2 2 414 ur Drugi tuji jeziki po tem učnem načrtu so: angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina in nemščina. Merila za predlagane jezike so: najbolj razširjeni delovni jeziki EU: angleščina, francoščina, nemščina (angleščino oučujejo v šolah z nemščino kot

NEMŠČINA - IZBIRNI PREDMETI
Nemščina (pdf, 638 KB) Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf, 1,1 MB) Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf, 3,3 MB) Slovenščina (pdf, 1,2 MB) Spoznavanje okolja (pdf, 610 KB) Šport (pdf, 505 KB) Tehnika in tehnologija (pdf, 347 KB) Tuji jezik

DRUGI TUJI JEZIK kot neobvezni izbirni …
nemščina kot drugi tuji jezik Nemščina kot drugi tuji jezik ima splošnoizobraževalni in posebni pomen. Nemščina je pomembna za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v družbo. Cilji: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Nemščina kot drugi tuji jezik

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información