SLOVENSKI JEZIK - Književnost literarna obdobja slovenske književnosti
Obdobja slovenske književnosti (preveri svoje znanje) Literarna obdobja (kviz) Obdobja in dela (kviz) Brižinski spomeniki (oglej si posnetek, poslušaj, beri
Literarna obdobja - SlideShare literarna obdobja slovenske književnosti
Literarna obdobja slovenske književnosti Obdobja slovenskega slovstva in njeni glavni predstavniki oziroma dela 550-750 praslovenska doba (Zagovor proti otók, najstarejše ohranjeno slovstveno besedilo v …
Slovenščina 9. razred - Za učence
Obdobja slovenske mladinske književnosti 1550–1850. V prvem, predliterarnem obdobju so imela nekatera besedila otroka kot naslovnika omenjenega v podnaslovu (Primož Trubar, 1550), Abecednik in Katekizem, 1550).V drugi izdaji Katekizma (1555) je Trubar dodal še poglavje Otrozhie molitue. Predliterarne začetke mladinske književnosti najdemo v 16. stoletju]] še v Kreljevi Otročji bibliji
Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna … literarna obdobja slovenske književnosti
OBDOBJA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI (devetletna OŠ) Drago Meglič, prof. SLJ PISMENSTVO Čas okoli leta 1000 Pomen obdobje prvih zapiskov v slovenskem jeziku ― dokaz o živosti jezika (srednji vek, 476―1492) Značilnosti nastajanje ljudskega slovstva rokopise so zapisovali duhovniki, ki so bili edini izobraženi vsa dela so priredbe ali prevodi latinskih ali nemških izvirnikov Dela, avtorji
Slovenski realizem in naturalizem - SlideShare literarna obdobja slovenske književnosti
veljata za prvi evropski književnosti, čeprav sta se razvijali tudi na širšem področju, v deželah severne Afrike in Bližnjega vzhoda. GRŠKA KNJIŽEVNOST: Literarna zgodovina deli starogrško književnost na tri obdobja
Literarna obdobja slovenske književnosti - Blogger
podatke o medijih, ustanovah in akterjih slovenske književnosti, da bi pokazal, kako je medsebojno vplivanje med »literarnimi prostori« in »prostori literature« zgodovinsko vzpostavilo nacionalizirano in estetsko diferencirano literarno polje. Ključne besede: prostorski obrat / humanistika / literarna veda / literarna geografija / GIS /
Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost literarna obdobja slovenske književnosti
Zgodovinska obdobja slovenske književnosti Obdobje pismenstvo (10.–16. stol.) protestantska književnost (druga polovica 16. stol.) književnost protireformacije in baroka (17. in 18. stol.) razsvetljenska književnost (druga polovica 18. in začetek 19. stol.) romantična književnost (prva polovica 19. stol.)
Književnost - Slovenska univerza za tretje življenjsko …
Primere boste seveda jemali iz slovenske književnosti, Slovenska literarna veda}}. Geslo najprej napišite na papir in mi ga najmanj dva tedna pred nastopom prinesite v popravek. LITERARNA OBDOBJA (prednost imajo študenti nemcisti, romanisti, germanisti, filozofi,
Slovenska književnost - Wikipedija, prosta …
Strokovni predmeti: Poročila za vaje 1. do 8.; Strokovni predmeti: Vprašanja za 1. kontrolno nalogo ; Strokovni predmeti: Vaja 1.5: Logična vezja in logične
Literarna obdobja slovenske književnosti - Blogger literarna obdobja slovenske književnosti
Literarna obdobja. Pismenstvo (500—1550) Brižinski spomeniki (po 972—najpozneje 1039) Celovški rokopis; Stiški rokopis (po 1411–pred 1436) Ekspresionizem in slovenske zgodovinske avantgarde (1918—1930) Anton Podbevšek (1898–1981) Srečko Kosovel (1904–1926) Miran Jarc (1900–1942)
Obdobja slovenske književnosti - Arnes literarna obdobja slovenske književnosti
Slovenska literarna zgodovina danes Miran Hladnik
Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna …
Obdobja slovenske književnosti (preveri svoje znanje) Literarna obdobja (kviz) Obdobja in dela (kviz) Brižinski spomeniki (oglej si posnetek, poslušaj, beri ) Brižinski spomeniki (preveri svoje znanje) Protestantizem Protestantizem ali reformacija (kviz) Primož Trubar (biografija) Primož Trubar (življenje in delo) Primož Trubar
Kvantitativna literarna veda in interpretacija – … literarna obdobja slovenske književnosti
Obravnavali bomo literarna dela slovenske in svetovne književnosti. Podrobnejša obravnava bo zajemala predstavitev avtorja in obdobja, vsebine dela, umeščanje v širši časovni okvir in družbeni kontekst, literarno teoretsko obravnavo – zgradba, osebe, teme, motivi, primerjavo z drugimi deli, prebiranje odlomkov …
Književnost - Wikipedija, prosta enciklopedija
Primere boste seveda jemali iz slovenske književnosti, iskali jih boste po leksikonu Literatura in po literarnih zgodovinah. Pri predstavitvi slovenskih literarnih del sledite strukturi, kakršno ima npr. angleška wikipedija o Shakespearovem Hamletu (angleško) ali nemška wikipedija o Goethejevem Faustu (nemško) , ki so ji sledila zgledna
Slovenščina 9. razred - Za učence
Knjižévnost ali literatúra, slóvstvo označuje poseben način komunikacije, ki ga prepoznavamo po oznakah njegovih specifičnih oblik, npr. roman, sonet, tragedija, idilična povest.V ožjem pomenu obsega samo dela besedne umetnosti (leposlovje, beletristika), tj. besedil v umetnostnem jeziku, v širšem pa tudi žanre drugačnega značaja: dnevnik, pisma, spomini, pridiga, molitev itd.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Literarna obdobja slovenske književnosti

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información