RAVNANJE Z ODPADKI - CPI kje nastajajo radioaktivni odpadki
Kje vse nastajajo radioaktivni odpadki? 0. Radioaktivni odpadki nastajajo ob obratovanju jedrskih elektrarn ter ob uporabi radioaktivnih snovi v medicini, industriji in znanosti (glej tudi poglavje o radioaktivnih odpadkih v Mali enciklopediji jedrske energije, pdf, 333 KB). 11 Apr 2013. D018. Velika verjetnost je, da občani Slovenije ne bodo nikjer pristali na gradnjo odlagališča. In kaj
MIRAN PAVLIČ, var. inž. - DVILJ kje nastajajo radioaktivni odpadki
Plinasti radioaktivni odpadki Med obratovanjem NEK nastajajo radioaktivni plini, ki jih do razpada hranimo v rezervoarjih. Tekoči radioaktivni odpadki So tekočine, ki so kontaminirane z radionuklidi. Ti odpadki predstavljajo pomemben delež glede na skupno količino nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastanejo v jedrski elektrarni. Zato je pomembna njihova obdelava za zmanjšanje
ARAO (2015). Radioaktivni odpadki: kje nastajajo, koliko kje nastajajo radioaktivni odpadki
ARAO (2015). Radioaktivni odpadki: kje nastajajo, koliko jih je in kako z njimi ravnamo?.1. izdaja. [internetna knjiga] Ljubljana. Dostopno na:
TEHNOLOGIJA ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
Jedrski odpadki ali radioaktivni odpadki so odpadki, ki vsebujejo radioaktivne izotope.Nastanejo kot posledica jedrske reakcije, bodisi v jedrski elektrarni ali v industriji ter medicini.Njihova specifična aktivnost presega zakonsko določene meje. Sevanje, ki ga oddajajo, je zelo škodljivo, traja pa najmanj par desetletij. Odpadki se lahko nahajajo v plinastem, tekočem in trdnem agregatnem
Z radioaktivnimi odpadki ravnamo strokovno in odgovorno. S
Radioaktivni odpadki nastajajo tudi pri uporabi radioaktivnih snovi in izotopov v drugih dejavnostih, kot so obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA, v raziskovalnih dejavnostih, v medicini in industriji. Nizko in srednje radioaktivni odpadki iz NEK Vsi nizko in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO), ki nastanejo v jedrski elektrarni Krško (NEK-u), so skladiščeni v skladišču NSRAO na
RADIOAKTIVNI ODPADKI - Dijaski.net
Kje NEK skladišči RAO oz. kam jih izvaža? 0. Zgorelo gorivo in radioaktivni odpadki, ki nastajajo ob obratovanju NEK, so vsi spravljeni v bazenu za zgorelo gorivo in v skladišču za nizko in srednje radioaktivne odpadke znotraj elektrarne. NEK jih nikamor ne izvaža. (glej tudi Radioaktivni odpadki v Sloveniji, pdf, 230 KB) 11 Apr 2013. D026. Način prevoza radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearna Elektrarna Krško - Skrb za odpadke
Radioaktivni odpadki: kje nastajajo, koliko jih je in kako z njimi ravnamo? Informacije za radovedne. KAJ SO RADIOAKTIVNI ODPADKI? To so predmeti, oprema ali snovi, za katere ni predvidena nadaljnja uporaba, njihova radioaktivnost pa je večja od z zakonom dovoljene meje. Ionizirajoče sevanje, ki ga zaradi svoje radioaktivnosti od-dajajo radioaktivni odpadki in druge radioaktivne snovi, je
Radioaktivni odpadki | sevanje
lahko nizko, srednje ali visoko radioaktivni odpadki ter zaradi svojih lastnosti zahtevajo posebno ravnanje. Zakon, čl. 5. (3) in/ali so snovi, katerih specifična aktivnost presega 74 KBq/kg (0,02 mikrocurieja). Zakon, čl. 2. (5) in (33) In/ali trdni radioaktivni odpadki so po 2. čl. Pravilnika (15), ki obravnava radioaktivne odpadke in njihovo obdelavo, hrambo in dokonno odložitev, č
Nizko in srednje radioaktivni odpadki - NEK kje nastajajo radioaktivni odpadki
drugem najdete v publikaciji Radioaktivni odpadki: kje nastajajo, koliko jih je in kako z njimi ravnamo? Dostopno na: www.arao.si 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2005 Lokacija za odlagališče NSRAO v Sloveniji je bila izbrana in potrjena konec leta 2009. Leži na prodni obsavski ravnici Krškega polja, vzhodno od jedrske elektrarne Krško. Ograjeno območje odlagališča bo
Proizvodnja radioaktivnih odpadkov | Okoljski kazalci
Radioaktivni odpadki, ki nastajajo v raziskovalni dejavnosti, medicini in industriji 43 4.2 Predavanja, referati in drugi prispevki strokovnjakov z ARAO v letu 2014 44 Skladnost poročila z usmeritvami GRI G4 45. 8 / Kje nastajajo radioaktivni odpadki? Radioaktivni odpadki so posledica koristne rabe jedrske energije in sevanja. Nastajajo pri proizvodnji električne energije v jedrski
D. Radioaktivni odpadki | Page 2 of 3 | ICJT kje nastajajo radioaktivni odpadki
Kot v vsakem proizvodnem objektu tudi v NEK nastajajo tehnološki odpadki, kot so odpadna industrijska olja in industrijski odpadki v trdnem stanju. Z odpadki ravnamo odgovorno in v skladu s predpisi. NEK ima lastno čistilno napravo za sanitarne odpadne vode. Pri proizvodnji električne energije v jedrskih elektrarnah nastajajo tudi nizko in srednje radioaktivni odpadki ter izrabljeno jedrsko
Gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov se …
Kje vse nastajajo radioaktivni odpadki? 0. Radioaktivni odpadki nastajajo ob obratovanju jedrskih elektrarn ter ob uporabi radioaktivnih snovi v medicini, industriji in znanosti (glej tudi poglavje o radioaktivnih odpadkih v Mali enciklopediji jedrske energije, pdf, 333 KB). 11 Apr 2013. D018. Velika verjetnost je, da občani Slovenije ne bodo nikjer pristali na gradnjo odlagališča. In kaj

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kje nastajajo radioaktivni odpadki

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información