sodni register - sodisce.si

kje najdem številko vpisa v sodni register
Objave vpisov v sodni register po 43. členu Zakona o sodnem registru, listine iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona in prevod podatkov po 46.a členu tega zakona ne smejo vsebovati: 1. EMŠO številke družbenikov, zastopnikov in članov organa nazora subjekta vpisa,

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI FIZI ČNE OSEBE

kje najdem številko vpisa v sodni register
V grafičnem delu aplikacije so, za zahodni del Slovenije, dosegljivi ortofoti snemanja 2020. Zadnje stanje pokritosti celotne Slovenije z ortofoti (stanje na terenu), ki so dosegljivi v Javnem vpogledu, je prikazan tukaj. 5.10.2020 Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020 z vrednostmi

Zakon o Poslovnem registru Slovenije

V skladu s štirinajstim odstavkom 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 lahko zavezanec uveljavlja delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 2 leti pri prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, in …

Pogosta vprašanja - kategorija

kje najdem številko vpisa v sodni register
Potem ko sta banki v letu 2016 dobili skupne lastnike, sta pri čeli priprave na njuno združitev. Pridobili sta dovoljenje Evropske centralne banke, uradno pa sta se združili z dnem vpisa v sodni register, in sicer 3. januarja 2017. Banki od takrat poslujeta kot ena, združena banka. Ta se imenuje Nova KBM d.d., njen sedež pa je v Mariboru

PRAVILNIK vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz

V grafičnem delu aplikacije so, za zahodni del Slovenije, dosegljivi ortofoti snemanja 2020. Zadnje stanje pokritosti celotne Slovenije z ortofoti (stanje na terenu), ki so dosegljivi v Javnem vpogledu, je prikazan tukaj. 5.10.2020 Arhivski javni vpogled v podatke o nepremičninah na dan 31.3.2020 z vrednostmi

sodni register - sodisce.si

kje najdem številko vpisa v sodni register
Samostojni podjetniki so v poslovni register praviloma vpisani v Poslovni register Slovenije naslednji delovni dan po registraciji s. p. oziroma v dveh do treh dneh, datum vpisa pa lahko določijo tudi do enega meseca naprej. Nemogoče pa je, da bi bili v register vpisani na isti dan kot so registracijo opravili na katerikoli VEM točki.

eVEM - Portal GOV.SI

Prijava v poslovni register. Samostojni podjetniki se vpisujejo samo v poslovni register (v sodni register se ne). Pri vpisu boste morali imeti razjasnjeno: datum vpisa v register, izbrano firmo in skrajšano firmo, sedež, osebne podatke nosilca (ime priimek, EMŠO, prebivališče) ter izbrane dejavnosti podjetja – po standardni

Vpis v sodni register | Na sodišču

kje najdem številko vpisa v sodni register
V okviru te aplikacije je poleg vpogleda v osnovne podatke SRG omogočeno tudi: izdelava rednega izpisa iz sodnega registra za vse subjekte, ki so vpisani v sodni register 1. februarja 2008, ali je njihova ustanovitev vpisana po tem datumu, izdelava zgodovinskega izpisa iz sodnega registra za obdobje od 1. februarja 2008 dalje in

Javni vpogled v podatke o nepremičninah - Portal …

kje najdem številko vpisa v sodni register
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (Uradni list RS, št. 67/15 z dne 18. 9. 2015). PRAVILNIK o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije

Na podjetje ali dejavnost izdani računi šele po …

Predlog za vpis podružnice v sodni register (poslovni register) Predlog za vpis spremembe v sodni register (poslovni register) Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register (poslovni register) Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob pričetku opravljanja dejavnosti za GD prek e-VEM

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kje najdem številko vpisa v sodni register

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información