Razvojna agencija SORA - Samostojni podjetnik
- davčna številka zavezanca, matična številka poslovnega subjekta zavezanca za prijavo zavarovanja, ki mu je dodeljena tudi registrska številka zavezanca glede na pripadnost enot v njeni sestavi registrski enoti zavoda, matična številka poslovnega subjekta, ki je zavezan za plačilo prispevkov in se lahko razlikuje od matične številke
Registrska številka, kot neobvezen podatek
V tem primeru govorimo o dopolnjeni davčni številki. Tako se skladno z ZDDV-1 davčna številka uporabi za identifikacijsko številko (ID številko). ID številka je enaka davčni številki s predpono SI, če gre za slovenskega zavezanca z identifikacijsko številko. Zgled: ID številka Davčna številka podjetja X …
Portal DZ - Izbran zakon / akt kje najdem registrska številka zavezanca za prijavo v zavarovanje
Za prijavo zaposlenega v obvezno zdravstveno zavarovanje obrazec M1 je treba navesti naslednje podatke: • vrsta prijave: sklenitev delovnega razmerja, • ime in sedež zavezanca za prispevek, matična številka PRS, šifra dejavnosti (podatki se pridobijo iz PRS),
Prijava, sprememba in odjava obveznega …
Če poznate tip in številko prometnega dovoljenja ter registrsko označbo vozila, lahko iz javne evidence pridobite podatke o tem vozilu.
Osnove DDV: Kaj je davčna številka in kaj je ID …
Kje lahko dobimo podatke za zakonsko zamudne obresti? Zgodovina različic. Leto 2019. Avtomatski obračun prispevkov za zavarovanje za delo dijakov. Priprava in prenos temeljnice za Dvostavno knjigovodstvo. Dodatek za delo v tveganih razmerah za direktorje v zdravstvu in soc. varstvu (C226)
registrska št. podjetja - MedOverNet
Rok za posredovanje podatkov FURS-u: do 15. v mesecu za prejšnji mesec. SURS prevzame podatke od FURS-a do 5. v mesecu za predprejšnji mesec. Administrativna vira: FURS (obračun davka na dodano vrednost in podatki iz sistema VIES), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, AJPES (PRS), do 15. v
Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v … kje najdem registrska številka zavezanca za prijavo v zavarovanje
Obrazci za prijavo v zdravstveno zavarovanje. 1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih 2. Načini vložitve prijave podatkov o zavarovanju 3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje 4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje 5.
M4
Imam urejeno zavarovanje? Z vpisom vaše ZZZS številke lahko preverite urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do te informacije lahko dostopate tudi z mobilnim telefonom. ZZZS številka je napisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja pod čipom kartice. Vnosno polje za vpis ZZZS številke je spodaj pod sliko.
ZPIZ
Davčna številka. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 33. členu določa, da se zavezancu za davek pod določenimi zakonskimi pogoji dodeli davčna številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki. Davčna številka je torej, tako kot EMŠO, enolični identifikacijski znak, ki posameznika nedvoumno določi.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kje najdem registrska številka zavezanca za prijavo v zavarovanje

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información