Uradni list - Vsebina Uradnega lista

kje je številka zdravstvene izkaznice
Veljavnost osebne izkaznice. Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:. 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,; trajno, če je državljan star 70 ali več let,; 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,; 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,; 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici

ZZZS - Naročilo kartice zdravstvenega zavarovanja

Kartica zdravstvenega zavarovanja (kratica KZZ) je listina za uveljavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.. V uporabi je 2.045.543 kartic zdravstvenega zavarovanja (stanje 31.12.2010). Letno se izdela cca. 110.000 KZZ (rojstva, nadomeščanje zaradi izgube, uničenja, spremembe priimka…).

Evidenca izdanih osebnih izkaznic - Zbirke | OPSI - …

Prehajanje državne meje s Hrvaško. Na rdečem seznamu je celotna Hrvaška (velja od 9. januarja 2021).. Osebo, ki prihaja iz Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi

številka osebne izkaznice - MedOverNet

Številka kartice zdravstvenega zavarovanja. ČETRTEK, 19. december 2013. Izkaznica zdravstvenega zavarovanja izdana s strani ZZZS spada med najpomembnejše osebne dokumente. Sicer je na njej zelo malo podatkov. Razen imena in priimka, ter rojstnega datuma je na njej samo še nekaj številk.

eUprava - Osebna izkaznica

ZZZS številka je napisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja pod čipom kartice. Vnosno polje za vpis ZZZS številke je spodaj pod sliko. Z7_52I61940M8NIE0AD0I69VA30G7

ZZZS - e-Storitve ZZZS

Številka TIN, ki jo je treba pridobiti, je številka TIN imetnika računa ali pogodbe, številka TIN imetnika premoženja oziroma številka TIN prejemnika dohodkov. Če to zadeva več oseb (v primeru skupnega računa, ki je v lasti dveh oseb), je treba pridobiti številko TIN vsake osebe.

Kje je številka - npch.si

Namesto zdravstvene zdaj osebna izkaznica. Finance Live. 2 uri. Objavljamo seznam javnih projektov v avtoceste, državne ceste in železniško infrastrukturo . 8 ur. Kaj je nemška kanclerka Angela Merkel povedala na tiskovni konferenci o pogojevanju z vladavino prava 2. 8 …

Kartica zdravstvenega zavarovanja - Wikipedija, …

Številka 35. Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011. Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011. Kazalo Kopiraj povezavo 1744. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), stran 4657. Ob kopiranju osebne izkaznice je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti,

Osebna izkaznica - Wikipedija, prosta enciklopedija

Osebna izkaznica je osebni dokument, ki je izdan s strani države in je namenjen dokazu identitete državljanov znotraj ozemlja države; osebne izkaznice so tako nepogrešljive pri opravljanju uradnih opravkov.. Slovenija. V Sloveniji osebno izkaznico izda upravna enota, ki pokriva območje stalnega prebivališča nosilca dokumenta. Na izkaznici se nahaja črno-bela doprsna fotografija nosilca

Namesto zdravstvene zdaj osebna izkaznica - …

Veljavnost osebne izkaznice. Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:. 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,; trajno, če je državljan star 70 ali več let,; 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,; 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,; 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kje je številka zdravstvene izkaznice

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información