Če niste zavezanci za DDV | ArtSoft Firmar
Če na seznamu ni nobenega digitalnega potrdila, uvozimo digitalno potrdilo v brskalnik, da bomo lahko uspešno vstopili v program. Mozilla Firefox. V orodni vrstici kliknemo na ikono Odpri meni, nato izberemo Možnosti. Izberemo zavihek Zasebnost in varnost ter se s drsnikom postavimo na razdelek Varnost; nato pa zavihek Digitalna potrdila

eVEM / Pomoč in podpora / Pogosta vprašanja in …
Preverite, če tudi vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo. Še pred potekom roka morate pridobiti novo namensko digitalno potrdilo in izvesti zamenjavo potrdila v davčni blagajni. Če vam bo digitalno potrdilo preteklo, ne boste pa pridobili novega, davčne blagajne ne bodo delovale in ne boste mogli davčno potrjevati računov.

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ …
Na ZZZS so mi neštetokrat zatrdili, da se moram iz zdravstvenega zavarovanja v tujini najprej odjaviti, če se želim ponovno prijaviti v slovenskega. Toda v Veliki Britaniji kjer sem bivala, takšna odjava ne obstaja, ker je njihov sistem zdravstvenega zavarovanja drugačen od slovenskega. Šele po mojem lastnem "izpadu" na ZZZS v smislu, da je "tega zdaj dovolj in da želim, da se moje

Dostop do IS e-MA in delovanje - eMA Uporabniška
Vinogradnik je skupaj z računov dostavil potrdilo DURS,da je davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka-dopolnilna dejavnost-vinogradništvo- z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini. Kaj moramo storiti kot pravna oseba, ko plačujemo ta račun? Ravno zaradi vinogradnikov in oljarjev je bila v letošnjem letu sprejeta

Davčni odtegljaj – BazaZnanja
kje dobim potrdilo da sem davčni zavezanec
Davčnemu zavezancu, ki za različne namene potrebuje potrdilo iz uradne evidence, se potrdilo izda na njegovo ustno ali pisno zahtevo (vlogo) praviloma istega dne, ko je potrdilo zahteval, oziroma najpozneje v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, določeno drugače. Zahtevo za izdajo potrdila iz uradne evidence davčni zavezanec vloži pri pristojnem

DAVČNE BLAGAJNE – KMALU POTEČE 5-LETNO …
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ _____dne _____, iz katerega je razvidno, da sem rezident _____ v smislu določb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo in _____. 7. PRILOGE (P op is r lž e nh dk um tvz ač ,j o rezidentstvu, ….). Zap. št. Opis 8. OPOMBE. MF-FURS obr. DOHPREM št. 2 9. DODATNI PODATKI O ODDANIH

Stop Birokraciji: Komentar / Predlog uporabnika
Če davčni zavezanec ugotovi, da bo v obdobju, v katerem mora davčni organ izdati identifikacijsko številko za DDV (najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu (naslednjega meseca po vložitvi) vložitve zahtevka) verjetno že presegel znesek 50.000 EUR obdavčljivega prometa, naj davčni organ na to dejstvo opozori. Opravljamo samo oproščeno dejavnost, od katere nimamo pravice do

eUprava - Davčna številka
Če niste zavezanci za DDV, vam bo prav prišlo da veste vsaj naslednje: 1. DDV-ja ne smete obračunavati 2. DDV na računih ne sme biti prikazan. To nastavitev lahko uredite v programu Firmar tako, da v menuju "Upravljanje" izberete "Nastavitve", kliknete na "Nastavitve za podjetje" in "Podjetje". Pri "Tip zavezanca" izberite "Mali davčni zavezanec". 3. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV

Potrdilo da smo davčni zavezanci - kje? - MedOverNet
Vpis v davčni register se izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti. Ob vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Davčna številka je identifikacijski znak, ki se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Uporablja se za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kje dobim potrdilo da sem davčni zavezanec

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información