ZGODOVINA STAREGA IN SREDNJEGA VEKA kako in kje so nastale prve civilizacije
Prve civilizacije so nastale ob rekah, kar je omogočilo razvoj namakalnega poljedelstva, ki je vzpodbudil razvoj prvih znanosti, med katere štejemo astronomijo, matematiko in medicino. V sumerski civilizaciji so gradili zigurate. Izumili so kolo in koledar. Egipčansko civilizacijo je vodil faraon, v čast katerega so
Prve civilizacije by Založba Rokus Klett, d.o.o. - Issuu kako in kje so nastale prve civilizacije
Kdaj in kje so se pojavile prve civilizacije? Razloži namakalno poljedelstvo! Katera območja obsega rodovitni polmesec? Katere države so nastale na tem območju? Kaj pomeni Mezopotamija? Ljudstva v Starem Egiptu in Mezopotamiji so bila politeistična – kaj to pomeni? V čem je pomen reke Nil?
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS kako in kje so nastale prve civilizacije
Tu in v Mezopotamiji so v bronasti dobi nastali tudi prvi zametki kompleksne družbe. Sledil je razvoj zgodnjih civilizacij, kot je bila npr. sumerska. Ker so na območju rodovitnega polmeseca nastale še prve znane pisave in oblike državnih ureditev, mu pravijo tudi »zibelka civilizacije«. Med tehnološke dosežke sodijo: nastanek pisave
2 PRVE CIVILIZACIJE - Devetletka
PRVE CIVILIZACIJE: rojstvo civilizacij in kultur Prve visoke kulture/države so se pojavile ob velikih rekah Afrike in Azije, kjer so bili ugodni pogoji za
Prve visoke civilizacije - Wikipedija, prosta …
Razvila so se mesta, urejena dru~ ba, novi poklici in dr~ ava. Ob rekah, kjer je bilo mogo e z u inkoviteja im poljedelstvom pridelati ve hrane, se je pove alo a tevilo prebivalstva. Tam so nastale prve visoke civilizacije. Civilizacija je skupina ljudi, ki ~ ivi skupaj.
Vprašanja za delo z učbenikom Predmet: zgodovina Razred: 7
Prve visoke civilizacije so nastale približno leta 3500 pr. n. št. ob Nilu, Evfratu, Tigrisu in drugih velikih rekah.Njihov nastanek štejemo za prelomni trenutek, ki je ločil prazgodovino od starega veka.. Naseljevanje ljudi v porečjih Nila v Egiptu in Evfrata in Tigrisa v Mezopotamiji se je začelo v 5. tisočletju pr. n. št. Pred tem se je večina ljudi preživljala z lovom in
PPT - KAKO IN KJE SO NASTALE PRVE … kako in kje so nastale prve civilizacije
Razvila so se mesta, urejena dru~ ba, novi poklici in dr~ ava. Ob rekah, kjer je bilo mogo e z u inkoviteja im poljedelstvom pridelati ve hrane, se je pove alo a tevilo prebivalstva. Tam so nastale prve visoke civilizacije. Civilizacija je skupina ljudi, ki ~ ivi skupaj.
Prve visoke kulture/države so se pojavile ob velikih rekah
Prve civilizacije sveta so nastale s prvimi urbanimi združenji človeštva. Upoštevana so območja, kjer so se te civilizacije pojavljale kot zibelke civilizacije in čeprav politični in gospodarski sistemi, ki so jih imeli, niso bili tako kompleksni, so postavili temelje za napredek človeštva.
LetnA UČnA pRIpRAVA
Prve visoke civilizacije so nastale približno leta 3500 pr. n. št. ob Nilu, Evfratu, Tigrisu in drugih velikih rekah.Njihov nastanek štejemo za prelomni trenutek, ki je ločil prazgodovino od starega veka.. Naseljevanje ljudi v porečjih Nila v Egiptu in Evfrata in Tigrisa v Mezopotamiji se je začelo v 5. tisočletju pr. n. št. Pred tem se je večina ljudi preživljala z lovom in
3 prve civilizacije sveta in njihove značilnosti
Prve civilizacije sveta so nastale s prvimi urbanimi združenji človeštva. Upoštevana so območja, kjer so se te civilizacije pojavljale kot zibelke civilizacije in čeprav politični in gospodarski sistemi, ki so jih imeli, niso bili tako kompleksni, so postavili temelje za napredek človeštva.
geoinzgo.weebly.com
Kako in kje so nastale prve civilizacije 1. a) Zakoni so napisana pravila, ki urejajo življenje v državi. Omogočajo, da ljudje, ki so med seboj različni, lahko živijo skupaj. b) V preteklosti so za spoštovanje zakonov skrbeli voditelji. Danes v državi delujejo institucije, ki
Prve visoke kulture | Lanov svet
Kako in kje so nastale prve civilizacije 1. Naštej 6 civilizacij starega veka. – 2 2. Razloži, kaj je civilizacija. – 3 3. Razloži pojem rodovitni polmesec. – 3 4. Opiši namakalno poljedelstvo. – 3 5. Opiši značilnosti prvih držav. – 4 6. Razčleni nastanek in razvoj civilizacije na območju Mezopotamije. - 5

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kako in kje so nastale prve civilizacije

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información