Stvarna lastna imena - SIO

LASTNA IMENA. Gre za poimenovanja posameznega. Pišemo jih z veliko začetnico. npr. Poldka, Fifi, Kompas . Preveri se, če razumeš pojma občna in lastna imena. Naloga povezovanja. Ugotovi, ali so imena z leve občna ali lastna. Preveri se . nagelj: Trenta: Jadransko morje: Blatnik: nebo: sladoled: Kratka zgodovina Slovencev: Preveri se . V

Raba velike in male začetnice s primeri - DigitPen

-Imena bitij, zemljepisna imena in stvarna imena.-Lastna imena so enobesedna ali večbesedna. Enobesedna z veliko začetnico, večbesedna: prvo besedo z veliko začetnico, pisanje neprvih besed pa določajo pravila. Velika začetnica v lastnih imenih bitij: o Imena posameznih ljudi (rojstno/krstno ime, priimek, psevdonim, pridevek,

Clanek - Arnes

Ločimo tri vrste lastnih imen:

Stvarno lastno ime - Wikipedija, prosta enciklopedija

Dirka za veliko začetnico (zemljepisna lastna imena) Igrico lahko igraš sam ali s prijatelji. Največja prednost uporabe e-gradiv je takojšnja povratna informacija, ki učenca seznanja z uspešnostjo, opozori na pomankljivosti in s tem omogoča bolj učinkovito učenje.

4. razred | OŠ Ivana Groharja

kaj so stvarna lastna imena
STVARNA . LASTNA . IMENA. 3. Utrdimo, kar smo se naučili in preverimo, koliko znamo. Velika in mala začetnica. LASTNA IMENA. osebna zemljepisna stvarna . bitja - IMENA (kaj so) Reševanje nalog v DZ: V DZ Gradim slovenski jezik 5, 2. del reši naloge na strani 132 in 133.

BESEDA - Dijaski.net

kaj so stvarna lastna imena
Stvarna lastna imena spadajo pod kategorijo lastnih imen (v isto kategorijo spadajo še osebna in zemljepisna lastna imena). Zaznamujejo posamezne knjige, besedila, kipe in druga umetnostna dela, organizacije, ustanove, podjetja, lokale, nekatera vozila, industrijske znamke ipd.

(Ne)prevajanje in lastna imena | Leemeta

kaj so stvarna lastna imena
STVARNA IMENA Babica v supergah Pil Osnovna šola Ormož Ormoške novice Dvojne počitnice Pokrajinski muzej Ptuj Tuš Hervis Spodnje besede razvrsti v ustrezen stolpec v tabeli. Med imena bitij, zemljepisna ali stvarna imena. Veliko začetnico napiši z rdečo barvo. Tako kot so zgornji primeri.

PowerPointova predstavitev - Arnes

LASTNA IMENA BITIJ: ZEMLJEPISNA LASTNA: STVARNA LASTNA Razmisli, kaj so storitvene dejavnosti. (3 osebna lastna imena, 3 zemljepisna lastna imena, 2 stvarni imeni, 3 predloge in 8 besed nagajivk). Besede, ki si jih uporabil izpiši po sklopih pod zgodbo. Zgodbi daj tudi naslov.

Lastno ime - Wikipedija, prosta enciklopedija

Če bi prebrali imena, kot so Frankfurt na Majni, Nova Zelandija, Spodnja Saška, Elizejske poljane, bi vam najbrž vsa zvenela povsem samoumevno. Če pa bi se srečali z zapisi, kot so Novi Jork, Solnojezersko mesto, Sveti Frančišek in Dobre sape, bi najbrž dvakrat pomislili, ali vam je poletna vročina končno prišla do živega. Pravi zapisi bi se namreč glasili New York, Salt Lake

PowerPointova predstavitev - Arnes

OBČNO ime? LASTNO ali. Mojca Pozvek

lastna imena VELIKO Z - Arnes

kaj so stvarna lastna imena
Stvarna lastna imena so pogosto sestavljena iz lastnih imen bitij ali lastnih zemljepisnih imen. Lahko so enobesedna, tj. iz ene besede (npr. Sava) ali večbesedna, tj. iz več besed (npr.

LASTNA (IN OBČNA) IMENA - Arnes

STVARNA . LASTNA . IMENA. 3. Utrdimo, kar smo se naučili in preverimo, koliko znamo. Velika in mala začetnica. LASTNA IMENA. osebna zemljepisna stvarna . bitja - IMENA (kaj so) Reševanje nalog v DZ: V DZ Gradim slovenski jezik 5, 2. del reši naloge na strani 132 in 133.

LASTNA IN OBČNA IMENA Z veliko začetnico zapisujemo lastna

Ker so stvarna lastna imena lahko zelo dolga, jih želimo v besedilu skrajšati, kar lahko naredimo na tri načine: z okrajšavo (Uradni list RS = Ur. l. RS, lahko tudi kot kratica UL); s skrajšanjem celotnega imena na eno ali dve besedi z izpuščanjem nekaterih besed: Državni zbor RS = Državni zbor, Državni svet RS = Državni svet, Zakon

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj so stvarna lastna imena

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información