Osebni dokumenti | GOV.SI

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih . Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v

eUprava - Prijava, odjava začasnega prebivališča

Oglejte si podaljšanje vozniškega dovoljenja za voznike začetnike in ostale voznike.S seboj imejte morebitno zdravniško spričevalo ter ustrezno fotografijo.

Pogosta vprašanja in odgovori - Centri za socialno …

Kaj potrebujem za podaljšanje denarne socialne pomoči? Za podaljšanje denarne socialne pomoči potrebujete Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obrazec 8,45), ki ga lahko kupite v knjigarni (DZS) ali ga natisnete na internetu. K vlogi priložite zadnje tri bančne izpiske prometa na vašem računu (oz. na računu/ih vseh oseb

Viza za Filipine. - Povsod je lepo

Obrazci za izdajo delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo. Vloga za izdajo dovoljenja za sezonsko delo v kmetijstvu do 90 dni v koledarskem letu: SEZ-ZZSDT, HUN, ITA. Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za zaposlovanje državljanov BiH po sporazumu: TUJ-BIH-1, ITA, HUN, priloga 2, ITA, HUN, TUJ-BIH-2, ITA, HUN.

Šifre na vozniškem dovoljenju - MedOverNet

kaj rabim za podaljšanje vize Obrazci za izdajo delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo. Vloga za izdajo dovoljenja za sezonsko delo v kmetijstvu do 90 dni v koledarskem letu: SEZ-ZZSDT, HUN, ITA. Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za zaposlovanje državljanov BiH po sporazumu: TUJ-BIH-1, ITA, HUN, priloga 2, ITA, HUN, TUJ-BIH-2, ITA, HUN.

Podaljšanje dovoljenja – WWW.INFOTUJCI.SI

Imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala ena od schengenskih držav, lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina prebivanja v vseh schengenskih državah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za

Veljavnost osebne izkaznice. Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:. 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,; trajno, če je državljan star 70 ali več let,; 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,; 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,; 1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici

Pogoji in potrebni dokumenti za registracijo …

kaj rabim za podaljšanje vize B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno obkrožiti) je treba priložiti: B1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja. Vlogi za podaljšanje prometnega dovoljenja, je potrebno predložiti naslednja dokazila: dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o …

Pogoji in potrebni dokumenti za registracijo vozila

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vložite pri slovenskem Zavodu na obrazcu TUJ-BiH-2. Priložite pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje. Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja 3 leta, če izpolnjujete enega od navedenih pogojev: imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj rabim za podaljšanje vize

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información