Sklep I R 182/2007 - stvarna pristojnost - …

Kumulacija procesnih dejanj in obdolženčeva volja. bistvena kršitev določb kazenskega postopka - vabilo na predobravnavni narok - zapisnik o predobravnavnem naroku - pripombe glede vsebine zapisnika - nekonkretizirana graja odločbe o kazenski sankciji - meje preizkusa sodbe sodišča prve stopnje: VSM sodba IV Kp 28172/2012: VSM0022437: 10

Poreklo blaga – Isi d.o.o. kaj pomeni kumulacija

Kaj pomeni, da lahko za vsakega invalida, ki je zaposlen nad kvoto, ki velja za našo družbo, prejemamo nagrado za obdobje 12 mesecev? Nagrado prejema delodajalec največ 12 zaporednih mesecev, vendar v okviru teh 12 mesecev sklad izplača nagrado za mesec, v katerem presegate kvoto.

Medijski sponzor - IPP-PF kaj pomeni kumulacija

Diagonalna kumulacija – na praktičnih primerih bomo razložili novo obvestilo Komisije (Uradni list EU C 325, z dne 14. 9. 9. 2018) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije.

odločitve - sodisce.si kaj pomeni kumulacija

Subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkom pomeni, da tožeča stranka zahteva, naj sodišče odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka zoper drugo (podredno navedeno) toženo stranko, vendar le, če bi bil zahtevek zoper prvo navedeno toženo stranko pravnomočno zavrnjen. Če pa je tožbenemu zahtevku zoper primarno navedeno toženo stranko

VSL sklep I Cp 3325/2005 - motenje posesti - …

Izraz "kumulacija" izvira iz latinskega cumulatio - "grozda" ali kumulum - "akumulira". Pomeni okrepitev kakršnega koli vpliva s ponavljajočim se homogenim vplivom in množenjem njegovega delovanja.

Kumulativni učinek je gonilo napredka - Znanosti 2020 kaj pomeni kumulacija

Skladno z 22. členom Odvetniške tarife sprejme upravni odbor obvezno razlago 6. člena Odvetniške tarife, po kateri kumulacija nagrad po 6. členu Odvetniške tarife ni dovoljena. 2. Odločitev Okrožnega sodišča v Kopru, da ne prizna nagrade za pregled spisa, ker meni, da je ta postavka že zajeta v postavki zagovor pred senatom, je pravilna.

Poreklo blaga – Isi d.o.o. kaj pomeni kumulacija

Uredbe Bruselj I) so izčrpne narave. To pomeni, da v teh sporih ni mogoče uporabiti temeljev pristojnosti iz drugih oddelkov Uredbe Bruselj I, razen če je to posebej in izrecno določeno. Edina izjema je bila v času veljave Uredbe 44/2001 določena za peti odstavek 5. člena – pri­ stojnost v kraju podružnice, agencije ali poslovne enote.

OZS | Tolmačenje odvetniške tarife

Sklep I R 182/2007 - stvarna pristojnost - odškodninski spor - subjektivna in objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - izbirna pristojnost kar pomeni, da izbirne pristojnosti, ki ji sicer daje možnost vložitve tožbe tudi pri drugih in ne le splošno krajevno pristojnemu sodišču, ni uveljavila.

Nagrada za preseganje kvote | Javni štipendijski, … kaj pomeni kumulacija

Datum/ura 06/02/2018 - 09:00 - 16:00. Lokacija DVORANA SLOVENIJALES. Poreklo blaga . V EU se je v okviru sheme GSP Unije začel 1.1.2017 uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), kar pomeni, da so na ta datum carinski organi držav članic EU začeli registrirati izvoznike. Prehodno obdobje v EU se je zaključilo 31. 12.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj pomeni kumulacija

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información