regres za dopust za upokojence - MedOverNet

kaj je regres za letni dopust

Če je oseba zaposlena za krajši delovni čas oz je delovno razmerje sklenila ali prekinila tekom koledarskega leta, potem ji, tako kot pri letnem dopustu, pripada le sorazmeren del regresa za letni dopust, torej 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve. Regres za letni dopust mora biti praviloma izplačan do 1.julija, do izplačila pa lahko v

Informiran.si - Odpoved, kaj je z dopustom in …

kaj je regres za letni dopust

Višina regresa za gospodarstvo je določena v ZDR-1. ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta. Višina regresa je določena najmanj v višini minimalne plače. Kakšna pa je višina regresa, če delate krajši delovni čas?

Odpoved: kaj pa pravica do dopusta in regresa? - …

kaj je regres za letni dopust

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. V nadaljevanju bomo preverili, kakšen je minimalni znesek regresa, kdo je upravičen do regresa, kdo je upravičen le do sorazmernega regresa, do kdaj mora biti regres izplačan, kdaj se lahko to izplačilo prestavi in kaj storiti, če delodajalec regresa ne izplača.

Letni dopust in regres - Zakon O Delovnih …

Izplačilo regresa za letni dopust . Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Javni uslužbenci dobijo izplačan regres skupaj z izplačilom majske plače. Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2018 to znaša 842,79 EUR (bruto). Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres.

REGRES ZA LETNI DOPUST 2020 – Nucleus Plus

Regres za letni dopust je poleg nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta druga materialna pravica, ki pripada delavcu v okviru pravice do letnega dopusta. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Namen financiranja regresa je financiranje in kritje stroškov za

Višina regresa, če delate krajši delovni čas - Data d.o.o.

kaj je regres za letni dopust

Če na primer delovno razmerje prekinete z 31.5.2020, delavcu pripada 5/12 regresa za letni dopust. Ali tudi zaposlenim na čakanju pripada regres za letni dopust? Da, tudi zaposleni, ki ste jih z odredbo poslali na čakanje ali ne delajo zaradi višje sile, imajo pravico do celotnega regresa za letni dopust, torej tudi za čas, ko so na čakanju.

Regres 2020 in letni dopust, če vam je odrejeno …

kaj je regres za letni dopust

Kaj pa, če je delavcu prenehalo delovno razmerje po tem, ko je že prejel celotni regres za letni dopust? V tem primeru ima delodajalec pravico od delavca zahtevati povračilo preveč izplačanega regresa. To lahko stori s pobotom, ki ga izvede pri izplačilu zadnje plače. Delodajalec lahko to stori le pod pogojem, da je predhodno pridobil pisno soglasje delavca. Če se delavec s tem ne

Regres za letni dopust - Convex d.o.o.

Regres za letni dopust je pravica, ki zaposlenemu pripada s sklenitvijo delovnega razmerja. Vsak zaposleni, ki mu pripada dopust ima pravico tudi do regresa, vsaj v višini minimalne plače, v razmerju kakršnem je upravičen do letnega dopusta. Celoten regres zaposlenemu pripada le v primeru, da je zaposlen celo leto.

Kaj vse moram vedeti o regresu za letni dopust? - …

Višina regresa za letni dopust Predogled . 1:57 minut. 10. Davki in prispevki. 3:10 minut. 11. Primer obračuna regresa (do 70% PP) 1 stran. 12. Primer obračuna regresa (nad 70% PP) 2 strani. 13. Izplačilo regresa za letni dopust. 1:02 minut. 14. Preveč izplačan regres - kaj pa sedaj? 2:53 minut

Informiran.si - Regres

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. V nadaljevanju bomo preverili, kakšen je minimalni znesek regresa, kdo je upravičen do regresa, kdo je upravičen le do sorazmernega regresa, do kdaj mora biti regres izplačan, kdaj se lahko to izplačilo prestavi in kaj storiti, če delodajalec regresa ne izplača.

Informiran.si - Regres

Ali je lahko osnova za letni dopust v podjetju različna? Delavci - lastniki najvišji, ostali delavci - minimalni? Jaz pravim ne, lastniki zahtevajo tako. Kaj naj naredim? Prosim za komentarje. Hvala.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je regres za letni dopust

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información