Kaj je etažna lastnina, kakšen je postopek …

funkcionalno zemljiŠČe kot del etaŽne lastnine Funkcionalno zemljišče je tisto zemljišče, ki je namenjeno uporabnikom večstanovanjske hiše in vsebuje sestavne elemente zemljišča, brez katerega objekt (hiša, večstanovanjska hiša, dvojček, vrstna hiša, blok in drugo) ne more funkcionirati, kot na primer: dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, prostori za igro, prostori za smetnjake in drugo.

Definicija funkcionalnega zemljišča | Vprašanja - …

Kaj se dejansko lahko šteje k funkcionalnemu zemljišču oziroma koliko m2 znaša minimalno funkcionalno zemljišče, brez katerega hiša sploh ne more funkcionirati oziroma se je ne da uporabljati, ter pod kakšnimi pogoji in po kakšni ceni mora občina prodati

RAZLIKA MED KATASTRSKIMI IN FUNKCIONALNIMI VODNIMI …

Kadar je bilo lastništvo na funkcionalnem zemljišču in stavbi enako, je veljalo, da je pravica na funkcionalnem delu zemljišča nedeljivo povezana s stavbiščem in stavbo, kar pomeni, da je

Kaj je funkcionalno zemljišče | Vprašanja - Zakon o …

Če odkupim zemljišče od kupca in je tam del ceste, ki jo uporabljajo tretji sosedi in je potem to moje zemljišče. Ali imajo lahko še naprej cesto. Sicer pravijo, da imajo neke podpise. Zanima me, ali bodo lahko uporabljali naprej cesto, ker v tem z.k., kjer imam predkupno pravico, ni nobenega vrisanega znamenja za kakršnokoli cesto.

Funkcionalno zemljišče objekta –travma ali …

Funkcionalno zemljišče je prostorska (urbanistična) kategorija, kar je razvidno iz primerov, ko je v gosto pozidanih mestih nemalo stavb, ki funkcionalnega zemljišča nimajo prav nič, pa kljub temu takšni objekti "funkcionirajo" (v Ljubljani je to npr. znani Plečnikov "peglezen" na Poljanski cesti, nebotičnik na Dunajski, ipd.). Če pa je na eni gradbeni parceli zgrajeno več objektov, pa imajo seveda vsi ti objekti …

Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise (Article

kaj je funkcionalno zemljišče
Kaj je to funkcionalno, kaj pa skupno funkcionalno zemljišče, kakšen status ima prometna površina in parkirišča, ki ležijo na stavbnem zemljišču, katero naj bi bilo funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče k večjemu številu večlastniških stanovanjskih hiš (stolpičev) in ali se za funkcionalna zemljišča lahko izdaja lokacijska dokumentacija, ali se šteje stavbno

Kaj je funkcionalno zemljišče | Vprašanja - …

Funkcionalno vodno zemljišče Za razliko od katastrskih vodnih zemljišč, ki so pogosto v lasti oseb javnega prava, pa so funkcionalna vodna zemljišča v večini v lasti oseb zasebnega prava. Zato pogoji in omejitve, ki se nanašajo na rabo teh zemljišč, zadevajo širši krog udeležencev in je posledično več negodovanja glede omejitev, ki

funkcionalnost zemljiÅ¡Ä a, doloÄ itev gradbene …

kaj je funkcionalno zemljišče
fUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE. tina76. 16 Dec 2006 15:58. Ali je potrebno za ureditev parkirnega prostora za invalide na funkcionalnem zemljišču bloka pridobiti soglasje etažnih lastnikov? Odgovori. Sorodne vsebine: Davek na odjavljena vozila; Funkcionalno zemljišče; Pa ta opankar ni normalen; zgradiš hišo, si oddahneš, potem te pa tožijo fošeritneži

VSL00022858 - sodisce.si

kaj je funkcionalno zemljišče
Vprašanje številka 1: kaj je funkcionalno zemljišče . Odgovor: Zakon o graditvi objektov ( ZGO-1 ), ki je v veljavi od 1.1.2003 opredeljuje funkcionalno. zemljišče kot gradbeno parcelo, definicijo pa podaja v tč. 6.2. 2.člena, ki določa, da je. gradbena parcela zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih . delov, na katerem stoji oziroma na katerem je

Kaj je pozidano zemljišče - Hobbytec

kaj je funkcionalno zemljišče
Funkcionalno zemljišče je zemljišče, ki je potrebno za redno rabo objekta. Gre za pojem, ki se je izoblikoval v sistemu družbene lastnine in ga je zato treba razumeti v okviru pravil, ki so veljala v tistem času. V veljavni ureditvi funkcionalno zemljišče ne more imeti več nobenega lastninskega pomena in posledic, nasprotno pa je bistveno za določitev imetnika pravice uporabe

Pravno svetovanje - Delitev funkcionalnega zemljišča

Funkcionalno zemljišče je lahko določil projektant znotraj projektne dokumentacije PGD in tako zmanjšal gradbeno parcelo. To je bilo še posebaj uporabno, saj se je lahko tako zmanjšal tudi komunalni prispevek. Pri formuli računanja komunalnega prispevka so na občini uporabili velikost funkcionalnega zemljišča in ne gradbene parcele.

Gradbena parcela in funkcionalno zemljišče

Razvita površina je vsota vseh posameznih objektov pozidanih območij. v tem primeru pomeni pravokotno območje, ki ga omejuje projekcije na zunanji strani obodnih konstrukcij nad in pod tlemi na vodoravno ravnino.

fUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE - MedOverNet

opredelitvijo v legendi, kaj je označeno kot »skupno funkcionalno zemljišče«. Vendar v času nastanka zazidalnih načrtov v obdobju, v katerem je bil izdelan ZN za BS3, pojem »skupno funkcionalno zemljišče« ni bil vezan na »lastništvo« tega, temveč izključno na oznako »delovnega območja« načrtovanja in kalkulacij ter na funkcionalnost teh površin, namenjenih vsem, in ne

Uporaba funkcionalnega zemljišča - …

kaj je funkcionalno zemljišče
Upravni organi niso imeli pristojnosti, da pri ugotovitvi, kaj je funkcionalno zemljišče, hkrati odločijo tudi o pravicah na tem zemljišču, saj je (bilo) to pridržano sodstvu. Sodišče prve stopnje je v predmetnem primeru ugotovilo, da so etažni lastniki stanovanjske stavbe na naslovu Z. tisti, ki so po samem zakonu pridobili solastninsko pravico na zatrjevanem funkcionalnem zemljišču.

Grajeno javno dobro ali skupno funkcionalno zemljišče v

To kar imenuješ funkcionalno zemljišče, se sedaj po vsej verjetnosti konteksta v katerem sprašuješ, imenuje pripadajoče zemljišče. Kar pomeni, da ste kot etažni lastniki tudi njegovi solastniki. Običajno se pri tem uporablja termin "vsakokratni etažni lastnik". Objektu in lastnikom v osnovi pripada le zemljišče pod stavbo. Zemljišče okoli objekta pa je lahko pri novejših gradnjah kot takšno že vpisano v ZK, ali …

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je funkcionalno zemljišče

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información