Lirika – Wikipedija
Šta znači EPIKA? » epika • ženski rod Epsko pesništvo, pesništvo koje lagano i opširno priča ono što se desilo ili što se moglo desiti nekada u životu, ne ističući pritom i osećanja koja ti događaji u nama izazivaju, kao što je to slučaj kod druge dve glavne pesničke vrste (lirskog i dramskog pesništva). (grč.)
Epika – Wikipédia
Španska junaška epika je nastala najbrž pod vplivom francoskih chansons de geste. Od srednjeveških epov, ki so opevali zgodovinske ali legendarne španske junake, se je v celoti ohranila samo Pesem o Cidu. Vsekakor je mlajša od Pesmi o Rolandu. Ep mu je podoben, podlaga so ideje srednjeveškega krščanstva in fevdalizma, glavna junakova
Šta znači Epika - staznaci.com
Starogrška književnost obsega književno ustvarjalnost v grškem jeziku, ki se začne s Homerjevimi epi okoli 8. stoletja pr. n. št. in se konča okoli leta 529 n. št., ko je bizantinski cesar Justinijan zaprl Platonovo Akademijo v Atenah, zadnjo filozofsko šolo v antiki.Grška književnost je ne le usodno vplivala na nastanek rimske književnosti, ampak je izjemno vplivala tudi na
Kaj je Epic? | Elementi Epske Pesmi
Epika Homer in homersko vprašanje. Začetek in hkrati vrh grške epike sta epa Iliada in Odiseja, ki ju je izročilo od vsega začetka pripisovalo Homerju.Živel naj bi v 9. ali 8. stoletju pr. Kr. Že v antiki so se o Homerjevem avtorstvu oglasili dvomi, iz katerih je nastalo Homersko vprašanje.
Grška književnost – Wikiverza
Povzemi, kaj je značilno za liriko, kaj za epiko in kaj za dramatiko. Pomagaj si s predhodnimi nalogami in z ubeseditvijo miselnega vzorca (spodaj). Označi, kdo je tisti, skozi čigar oči spremljamo dogajanje v proznem in dramskem besedilu, ter čigavo čustvovanje spoznavamo v pesmih.
Starogrška književnost - Wikipedija, prosta … kaj je epika
Epika je jeden z troch základných literárnych druhov, popri lyrike a dráme, založený na rozprávaní o hrdinoch, dejoch a udalostiach obyčajne vo veršovaných eposoch.. K základným epickým druhom počítame: román, novelu, poviedku, črtu a ľudovú rozprávku. Epika môže byť písaná voľne, ale aj básnickou rečou. Názov epika pochádza z gréckeho epos - rozprávanie
Srednjeveška književnost – Wikiverza
- čas je vedno sedanjik - lirika je lahko čustvena ali miselna B)EPIKA - dela pripovedujejo o dogodkih, krajih, časih, ljudeh, o svetu - v ospredju sta predmetnost in dogajanje, ki je določeno s časom in prostorom - besedila so ponavadi v prozi - dela imajo eno ali več zgodb - pogosti so dialogi med upovedanimi osebami C)DRAMATIKA
Epika – Opšte obrazovanje
Epika ( pripovedništvo) je velika skupina besedil, katerih avtorji so pripovedniki oz. epiki . Beseda epika izvira iz grške besede επος epos, kar pomeni »beseda« ali »pripoved«. Epiki lahko pripovedujejo o osebnih doživetjih, o tujih resničnih dogodkih ali o izmišljenih zgodbah.
Epitet – Wikipedija
Ponovi značilnosti literarnih zvrsti in nato spodnjim odlomkom pripiši, ali so lirika, epika ali dramatika. Odlomek iz dela Ivana Cankarja: Za narodov blagor . Grozd: Revolucionar je bil. Jaz ne dajem kruha ljudem, da bi mi rastli čez rame, da bi delali proti meni. Prvo je meni moj blagor. To upoštevajte, prosim!
Med romantiko in realizmom - Za-osnovnošolce
Kaj je značilno za obdobje med romantiko in realizmom na Slovenskem, boš izvedel, ko boš prisluhnil posnetku. Po poslušanju reši naloge na naslednji strani. Prisluhni. Marčna revolucija . Barikade v Berlinu : Knez Metternich je na Dunaju odstopil.
KNJIŽEVNE ZVRSTI IN VRSTE - Dijaski.net
EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO je literarna vrsta, v kateri književnik pripoveduje o dogodkih. Piše jo epik, tj. lahko epski pesnik ali pripovednik.Zanje uporabi pripovedne osebe, ki jih tudi opiše, navaja njihove samogovore, dvogovore, večgovore. Epsko besedilo je lahko napisano v verzih (v vezani besedi) − nastane epska pesem; lahko pa je napisano v prozi (v nevezani besedi) – tako
Epika - Wikipedija, prosta enciklopedija
Pripovedništvo, epika ali proza temelji na pripovedovanju dogodkov, opisovanju oseb, krajev in časa. Besedilo pripoveduje pripovedovalec, ki dogajanje opisuje v pretekliku, osnovna enota proznega dela pa je stavek. 19. marca obeležujemo svetovni dan pripovedništva. Proza razen
Lirika - Wikipedija, prosta enciklopedija
Epika je književni rod u koji pripadaju sva pripovjedna djela u stihu i prozi.Pojam je nastao od grčke riječi ephos, što znači riječ ili pjesnička pripovijest.Epika obuhvaća svu pripovjednu književnost u stihu i prozi: epske pjesme, epovi, romance, balade, poeme, novele, romani, bajke, legende, basne i crtice
epika - mojpogled.com kaj je epika
Lirika je med vsemi leposlovnimi vrstami najbolj osebna ali subjektivna. Ne razodeva pa samo pesnikovega osebnega doživljanja. Lirik mora dati lastnim čustvom tako splošen značaj, da v njih vsakdo z občudovanjem spozna samega sebe. Če lirika izraža …
Lirika, epika, dramatika - SIO kaj je epika
Epitet (grč. επιθετον, epitheton = nametnut) svaki je atribut, odnosno dodatak imenici koji ju pobliže objašnjava i opisuje. Epiteti su najčešće pridjevi.. Stalni epiteti. Stalni su oni epiteti koji se s istom imenicom pojavljuju uvijek, bez obzira na situaciju i služe kao ukrasna karakterizacija.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je epika

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información