Marjan Podobnik z novo strategijo za vrnitev SLS v …

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti

Kaj je demokracija? - Kaj se dogaja? - mlad.si

Kaj je peticija? Peticija je vsaka zahteva oziroma pobuda enega ali več državljanov, ki je splošnega pomena ali pa se nanaša na posamične zadeve, in je naslovljena na enega ali več državnih organov. Oblika peticije. Peticija se lahko vloži v obliki zahteve, predloga, prošnje, pritožbe, ugovora ali druge vloge (peticija oziroma vloga).

Portal DZ - Poslanstvo Državnega zbora

kaj je državni zbor Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti

Zbor - Wikipedija, prosta enciklopedija

kaj je državni zbor Državni zbor je na današnji izredni seji s 46 glasovi za in enim proti sprejel predlog novele pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vlada bo z njim v že tako nevzdržnem pokojninskem sistemu pokojnine še dvignila za 10 do 15 odstotkov. Novela bo začela veljati 1. januarja 2020. Predlog novele zakona o trgu dela pa najnižje nadomestilo […]

Državni zbor glasuje o kandidaturi Janeza Janše za

Državni zbor je na podlagi Ustave Republike Slovenije začel delovati po drugih demokratičnih volitvah leta 1992. Prvi državni zbor se je konstituiral na prvi seji 23. decembra 1992, ko je potrdil poslanske mandate ter izvolil predsednika in dva podpredsednika Državnega zbora, kasneje pa še tretjega podpredsednika. Naslednje konstituivne seje so bile po rednih državnozborskih volitvah v

Državni zbor – Društvo za razvoj …

Ob ponovnem prevzemu stranke po porazu leta 2018 je Marjan Podobnik napovedal, da bo njegovo vodenje na čelu stranke usmerjeno predvsem v povezovanje. Po dveh letih se kažejo prvi rezultati. Podobnik predstavlja koalicijo Povežimo Slovenijo, s katero namerava SLS vrniti v slovenski Državni zbor. Na čelo bi radi postavili junaka reševanja Slovencev po svetu ob […]

Žalosten začetek novega leta: Nov napad na državni …

Parlament (tudi predstavništvo) je politično demokratično telo, ki združuje posameznike, ki jih je izvolila nacija, da odločajo v njenem imenu.. Slovenski parlament je dvodomen. Sestavljata ga Državni zbor (ti. spodnji dom), ki je splošno ljudsko predstavništvo, ter Državni svet (ti. zgornji dom), ki je predstavništvo posebnih interesov. . Parlamentarne funkcije so močno

Portal DZ - Delovanje Državnega zbora

Državni zbor je ime več inštitucij: Državni zbor Republike Slovenije; Državni zbor Avstrijskega cesarstva in avstrijske polovice Avstro-Ogrske (1861-1918) Ta razločitvena stran vsebuje seznam člankov, ki bi sicer imeli enako ime. Če vas je sem pripeljala notranja povezava, jo lahko popravite tako, da bo usmerjena na pomensko ustrezno stran (popravi z orodjem dablinks: Čas zadnje

Državni zbor potrdil višje pokojnine, ki bodo zaradi

Državni zbor vodi predsednik, ki je izvoljen z večino glasov vseh poslank in poslancev. Predsednik predstavlja Državni zbor, vodi njegovo delo, sklicuje in vodi seje, podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme Državni zbor. Predsednik skrbi za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav. več o njem : Državni zbor sestavlja 90 poslank in poslancev, ki so izvoljeni s tajnim

Portal DZ - Prečiščena besedila zakonov

kaj je državni zbor Kaj je prava resnica varčevalnih ukrepov? Avtor: Darko Štrajn »Zakon za uravnoteženje javnih financ«, ki ga je Državni zbor obravnaval po nujnem postopku in ga sprejel v jeku branja Cankarjevih »Hlapcev« pred parlamentom, je največji hazard s prihodnostjo države doslej. Kot smo iz LA že enkrat opozorili, imamo opravka s povsem improvizirano zakonodajo, ki ne temelji na nikakršnem

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je državni zbor

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información