FinD-INFO - Informativni izračuni

Versajska mirovna pogodba je ena od pogodb, s katerimi se je formalno končala prva svetovna vojna.28. junija 1919, točno pet let po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, sta jo podpisala nemški zunanji minister Hermann Müller in kolonialni minister Johannes Bell.Z ostalimi nemškimi zaveznicami so bile sklenjene ločene pogodbe.

Avtorska pogodba – Korak naprej kaj je avtorska pogodba

Avtorska pogodba je pogodba civilnega prava, ki jo natančneje opredeljuje Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno enkratno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.

Versajska mirovna pogodba - Wikipedija, prosta …

Avtorska pogodba je zelo podobna podjemni pogodbi, od nje se loči zgolj po predmetu pogodbe. Po Zakonu o urejanju trga dela od 1. 1. 2011 podatkov o avtorskih pogodbah ni več treba sporočati Zavodu RS za zaposlovanje. Davčni vidik avtorske pogodbe. Plačilo iz avtorske pogodbe je dohodek posameznika, ki je obdavčen z dohodnino. Višina plačil prispevkov, povezanih z avtorsko pogodbo, je

Avtorska Pogodba - vzorec - Pogodbe - Vzorci - …

Avtor je prav tako seznanjen, da je naročnik zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in so zato podatki o identiteti avtorja, predmetu in ceni po tej pogodbi v celoti dostopni javnosti. 9. člen. Za vsa pravna razmerja v zvezi s to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije, za. reševanje vseh sporov v zvezi z njo pa je pristojno sodišče v _____. 10. člen. Pogodba je

www.davkoplacevalci.com

Za vsako uro se naredi pripravo, po kateri poučuješ. In ja, velja za avtorsko delo. Znanje, ki ga pridobiš je zapisano v učbenikih, plan učenja je pa v tvoji glavi. Kaj drugače je pa to, kot avtorsko delo? Vprašanje je bilo, če bi šlo plačilo skozi z avtorsko pogodbo. Sam mislim da ja.

eVEM / Vodenje podjetja / Zaposlovanje / Avtorska …

Po slovenskem zakonu je avtor le fizična (ne pa tudi pravna) oseba, ki je delo ustvarila. Katero delo šteje za avtorsko, je eno temeljnih vprašanj avtorskega prava, odgovor nanj pa je potrebno poiskati v vsakem konkretnem primeru posebej. Zakonodaja - Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Zakonodaja; Pogosta vprašanja. Avtorska pravica; Prispevki, uradna mnenja in raziskave. Aktualne teme

Kaj je avtorsko delo? - Data d.o.o. kaj je avtorska pogodba

Kar se tiče dela preko podjemne in avtorske pogodbe se stvari navadno zapletejo pri izplačilu honorarja. Tu je treba poznati kar nekaj pravil, katere pred podpisom avtorske ali podjemne pogodbe razjasnimo z delodajalcem. Pri naročniku se vedno prepričajmo, o kakšnem znesku za …

KAJ JE AVTORSKA POGODBA NA PAPIRJU IN KAJ V …

Kaj je avtorska pogodba. (1) Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. (2) Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.

www.davkoplacevalci.com

Avtorska pogodba je v določenih primerih priporočljiva, včasih celo edina možnost pri dodatnem zaslužku izven delovnega razmerja. Poznavanje vseh zakonitosti, obveznosti in pravic ter pravni vidik ob sklenitvi avtorske pogodbe so zagotovo izjemnega pomena, ki pripomorejo k odločitvi ob sklenitvi to vrstne pogodbe. V naši odvetniški pisarni vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša

Avtorska pogodba - MedOverNet

Če je avtorska pogodba sklenjena iz odvisnega pogodbenega razmerja (26. člen ZDoh - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) je REK 1d. če je avtorska pogodba sklenjena kot prenos premoženjske pravice, je REK 3a. Avtorske pogodbe - doma Kaj obsegajo. Prosim, če mi kdo pove, kolikšen je količnik za preračun? Če so vam na DURS rekli, da za obračun davčnega odtegljaja …

Vzorec pogodbe o avtorskem delu - Pogodbe - … kaj je avtorska pogodba

Kaj je gradbena pogodba? čč č čšč a bo na takem zeščž čš –č čč POZOR! čč čč č delo, ačš podjemnikovemu ugledu. POZOR! Gradbena pogodba mora biti obvezno sklenjena v pisni obliki. š»« žš čš žččč kakovostjo uporabljenega materiala. Odmik od gradbenega nčč samčč dogovorjene cene. »č« Č šč da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in

Podjemna ali avtorska pogodba? — Mladipodjetnik.si

Pomembno je, da vemo katera delo sodijo oz. se štejejo za avtorska dela. To so : govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; Podjemna pogodba se sklepa za opravljanje drugih del. S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno in umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Po

Delo preko avtorske in podjemne pogodbe - …

avtorska pogodba ne pride v poštev, ker ne gre za avtorsko delo. pogodba o poslovodenju je tudi vprašljiva, saj v sodnem registru verjetno ni določen kot zastopnik oziroma pooblaščenec in torej ne vodi družbe. še najbolj se mi zdi (glede na povedano), da bi v poštev prišla podjemna pogodba. Pulga - 22.08.2005 - 11:36. 0. Samo delo je avtorsko, delo ki ga oseba opravlja, ne

UIL: Avtor in avtorsko delo kaj je avtorska pogodba

Avtorska pogodba je pogodba, s katero se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to izplačal honorar.Posebnost avtorske pogodbe je v tem, da se lahko sklene le za izvedbo izrecno določenih del s področja književnosti, znanosti in umetnosti.. Avtorska pogodba oz. pogodba o naročilu avtorskega dela je pogodba civilnega prava

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je avtorska pogodba

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información