VRSTE KOTOV PONEDELJEK, 1. 6. 20 - Arnes

iztegnjeni kot meri Iztegnjeni kot meri o kota. in je enak polovici Pravi kot meri 9 0 0 in je enak iztegnjenega kota. Tretjina pravega kota meri BO 0. Kot 450 ie C.A.. pravega kota. Sestina kota meri 600. Kot 1200 je polnega kota. L. 300 550 23 o 251 531 coJ

Arnes

Kot, ki meri 1800, imenujemo 1800 iztegnjeni kot (5 = 1800). Kot, ki meri 3600, 3600 imenujemo polni kot — - 3600). Author: Martina Created Date:

Kot - Wikipedija, prosta enciklopedija

iztegnjeni kot ki meri 180°; komplementarna kota ki merita skupaj 90°; naklonski kot; notranji kot ki ga v notranjosti geometrijskega lika oklepata dve sosednji stranici ali dve sosednji stranski ploskvi ; ostri kot manjši od 90 °; polni kot ki meri 360 °; pravi kot ki meri 90 °; suplementarna kota ki merita skupaj 180 °; topi kot

VRSTE KOTOV - Arnes

a) KOT NIČ (kraka kota se ujemata in kot nima notranjosti) Kot meri 0° b) OSTRI KOT je kot, ki je večji od kota nič in manjši od pravega kota. c) PRAVI KOT meri natanko 90°. d) TOPI KOT meri več kot pravi kot in manj kot 180°. e) IZTEGNJENI KOT meri natanko 180°, kraka sta iztegnjena in ne spada med izbočene kote niti med udrte kote.

poglavje MERITEV KOTOV, OBLIKE IN LEGE

iztegnjeni kot meri Iztegnjeni kot meri o kota. in je enak polovici Pravi kot meri 9 0 0 in je enak iztegnjenega kota. Tretjina pravega kota meri BO 0. Kot 450 ie C.A.. pravega kota. Sestina kota meri 600. Kot 1200 je polnega kota. L. 300 550 23 o 251 531 coJ

PowerPoint Presentation

iztegnjeni kot meri Valj kot vrtenina P in V valja Pravilna 6-strana prizma 8. Kocka in kvader Vsota notranjega in zunanjega kota večkotnika je iztegnjeni kot (180°). 2. Izpolni učni list in ga prilepi v zvezek Koliko meri peti notranji kot? Rešitev. 3. Kateri večkotnik ima vsoto notranjih kotov 1800°? Rešitev. 3. Povezave za dodatno delo. V

Koti večkotnika | Nerminov svet - Arnes

• Niˇcelni kot je kot, pri katerem oba kraka sovpadata (sta vzporedna in kaˇzeta v isto smer). Niˇcelni kot meri 0 . • Iztegnjeni kot je kot, pri katerem sta kraka vzporedna in kaˇzeta v razliˇcno smer. Iztegnjeni kot meri 180 . • Sokota sta kota, ki imata en skupen krak, druga dva pa leˇzita na isti premici. Sokota merita skupaj 180 .

Arnes Učilnice

iztegnjeni kot meri Meri 3600. Iztegnjeni kot. Kraka tvorita premico. Meri 1800. Sokota . Skupen vrh, dva kraka sovpadata – krak . k. + =1800. Sovršna kota. Skupen vrh, po dva kraka tvorita premico . dopolnilna poltraka. Pravi kot. Je kot, ki je skladen svojemu sokotu. Meri 900. Ostri kot. Je manjši od pravega in večji od kota nič. Topi kot. Je večji od

2 letnik matematika

iztegnjeni kot meri iztegnjeni kot ki meri 180°; komplementarna kota ki merita skupaj 90°; naklonski kot; notranji kot ki ga v notranjosti geometrijskega lika oklepata dve sosednji stranici ali dve sosednji stranski ploskvi ; ostri kot manjši od 90 °; polni kot ki meri 360 °; pravi kot ki meri 90 °; suplementarna kota ki merita skupaj 180 °; topi kot

VRSTE KOTOV - Arnes

GRADI Pravi kot meri 100 gradov Polni kot meri 400 gradov RADIANI Ločno merjenje kotov Namesto kota izmerimo dolžino loka na krožnici Kotne stopinje Polni kot meri 360°. Iztegnjeni kot meri 180°. Pravi kot meri 90°. Ostri koti merijo manj kot 90°. Topi koti merijo več kot 90° in manj kot 180°.

Arnes

kot nič meri 0° oz 0 (rad). ostri kot meri manj kot 90° oz π/2 (rad). pravi kot, običajno označen z R (včasih tudi z L), meri 90° oz π/2 (rad). topi kot meri več kot 90° oz π/2 (rad) in manj kot 180° oz π (rad). iztegnjeni kot meri 180° oz π (rad). vdrti kot meri več kot 180° oz π (rad) in manj kot 360° oz 2*π (rad). polni kot meri 360° oz 2*π (rad). izbočeni kot meri manj kot 180°

poglavje MERITEV KOTOV, OBLIKE IN LEGE

GRADI Pravi kot meri 100 gradov Polni kot meri 400 gradov RADIANI Ločno merjenje kotov Namesto kota izmerimo dolžino loka na krožnici Kotne stopinje Polni kot meri 360°. Iztegnjeni kot meri 180°. Pravi kot meri 90°. Ostri koti merijo manj kot 90°. Topi koti merijo več kot 90° in manj kot 180°.

Arnes Učilnice

iztegnjeni kot meri KOT - 5. ura. VRSTE KOTOV (U str. 183 - 185) V učbeniku . preberi razlago. na strani 183 za vrste kotov ter na strani 184 za sokota in sovršna kota. Zapis v zvezek. 1. Nariši sokota – glej učbenik stran 184 ter zapiši: Sokota sta kota, ki imata en krak skupen, druga kraka pa sta dopolnilna poltraka, Njuna vsota meri 180°. + = 180° 2.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Iztegnjeni kot meri

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información