UL0001153 - sodisce.si

V obravnavani zadevi je bistveno vprašanje, ali ima znak tožeče stranke lastnost razlikovanja in torej izpolnjuje kriterije primernosti za razlikovanje, kot zatrjuje tožeča stranka, ali pa je enak ali podoben znamki stranke z interesom, kot ta zatrjuje v ugovoru in ji tožena stranka v izpodbijani odločbi sledi. Ocena, ali znak omogoča razlikovalnost, je mogoča po celoviti presoji

Fran/SSKJ

Naslov skupinske razstave Barva, nosilec podobe je bil tudi vodilo umetnikov pri izboru del, s katerimi se predstavljajo v Avstriji. Kot je v katalog k razstavi zapisala umetnostna zgodovinarka Melita Ažman, barva predstavlja vizualno čutno zaznavo ter nam razkriva svet v vsej svoji živahnosti, pestrosti in raznolikosti. Omogoča nam čustveno emocionalno odzivanje na podobe, ki jih

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE NIKA glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

kar se rabi kot podstava, opora, podlaga: delavski razred kot nosilec socialistične družbene ureditve; 3. publ. kar kaj ustvarja, opredeljuje: v njegovih skladbah je melodija glavni nosilec izraza; glasnosilec pomenskega razlikovanja; 4. knjiž. kdor dela, da je kdo deležen česa: taki ljudje so nosilci nesreče / ti oblaki so nosilci snega prinašajo sneg; 5. kdor je (uradno

Polona Vilar, Jure Dimec. Krnjenje kot osnova …

Danes ločimo 3 osnovne oblike pisav: logografske pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis besed, zlogovne pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis zlogov in abecedne pisave, ki uporabljajo znamenja za zapis fonemov (glas, ki je nosilec pomenskega razlikovanja). Pogosteje pa zasledimo delitev glede na nosilca pomena; tako ločimo slikovne, pojmovne, zlogovne, glasovne in posebne pisave.

(Raz)glas človeka ne omaje božjih zakonov

publ. kar kaj ustvarja, opredeljuje: v njegovih skladbah je melodija glavni nosilec izraza; glasnosilec pomenskega razlikovanja 4. knjiž. kdor dela, da je kdo deležen česa: taki ljudje so nosilci nesreče / ti oblaki so nosilci snega prinašajo sneg 5. kdor je (uradno) odgovoren za opravljanje, uresničitev kakega dela, dejavnosti: določiti nosilca načrta, raziskovalne naloge

Fran/iskanje/podlaga

2.1 Kategorialni pomen ali pomen kot skladenjska funkcija 11 2.1.1 Kategorialne pomenske sestavine 11 2.1.2 Nestavčnočlenske besedne vrste 18 2.2. Denotativni pomen ali pomen kot vrednost 19 2.2.1 Slovarska strukturiranost denotativnega pomena 23 2.2.2.1 Leksemi s srednjo (pomensko) vrednostjo 23 2.2.2.1.1 Endogeni leksemi 27 1.2.2.1.2 Eksogeni leksemi 32 2.3 Sporočanjsko-pragmatični pomen

Pragmatično usmerjeni nauk o pravnem razlaganju

Izhajajoč iz dinamičnega pristopa k razumevanju tvorbe pomena avtor v tej izvirni, za Revus napisani razpravi izgradi pragmatično usmerjeni nauk o pravnem razlaganju. Ta se odmika tako od formalističnih kot protiformalističnih pogledov, saj je v skladu z njim razlaganje hkrati »odkrivanje« nekaterih pomenskih ravni in »ustvarjanje« drugih.

Razlagalne odločbe Ustavnega sodišča RS glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

Telo se vzpostavlja kot edini nosilec pripovednega okvirja, ki poskus dekonstrukcije drame preobraža v gib. A tekom predstave potreba po osmišljanju vsakega posameznega elementa v koherentno povezavo z Antigono izzveni, sprostitev zahtev razumevanja pa šele omogoči gledanje predstave v vsej njeni dovršeni nepomenskosti. Koreografija predpostavlja gledalčevo poznavanje mita in se

Fran/SSKJ² glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

Foném foném - ABZ.cz: slovník cizích slo . foném. Upozornění: vložil uživatel Bc. Alexe Kolinsky Svejkovsky a ověřil editor. Význam: nejmenší jazyková jednotka patřící k fonologickému plánu nacházející se na úrovni langue, vykazuje distinktivn.

Foném, foném je nejmenší součást zvukové stránky … glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

Nosilci, kotniki in profili Vroče valjani nosilci Oblike: nosilec UPN nosilec IPE nosilec IPN nosilec HEA nosilec HEB nosilec HEM Kvalitete: S235JR S275JR S355J2 Dolžine: L = 6000 mm, L = 12000 mm posebna dolžina po naročilu

Polona Vilar, Jure Dimec. Krnjenje kot osnova …

12 Problem razlikovanja med pravnim določilom in pravnim pravilom. »Morda ni odveč opozorilo, da je razlikovanje med določilom in pravnim pravilom skorajda neopazno v občem izražanju pravnikov (še posebej civilistov). Ne zato, ker bi bila izraza nepoznana v jeziku teorije ali sodne prakse, v kate rih je razlikovanje osnovano. Pač pa prej zato, ker pravniki brezbrižno uporabljajo en

vrste pisav | POMOŽNE ZGODOVINSKE VEDE glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

Analiza je zajela vec kot 1110 metafor, metonimij in sinekdoh, izbranih iz njunih zadnjih predvojnih zbirk V zarje Vidove (1920) in Zemlja (1934) in prvih po vojni objavljenih Zimzelen pod snegom (1945) in Groza (1963). Najzapletenejsa faza dela je bil izbor cim bolj operativne teoretske osnove, razlagalne metodologije in ustreznega metajezika

lucydisfrutaconloslacteos.es

Glas kot nosilec pomenskega razlikovanja

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información