Predmetnik dvopredmetnega nepedagoškega študijskega

Umetnost se torej na tak način približuje filozofiji, saj je zmožna misliti podobna vprašanja, kot jih misli filozofija, po drugi strani pa lahko umetnost filozofiji ponudi material, snov, ki jo ta zajame v svoj miselni okvir. Umetnost in filozofija se v estetski sekvenci prežemata in dopolnjujeta.

Filozofija umetnosti in umetnost filozofije - Društvo …

film kot filozofija in umetnost

24 Film kot filozofija in umetnost ožidar Kante 15 15 180 210 7 25 Filozofija glasbe ožidar Kante 15 15 180 210 7 26 Filozofija literature ožidar Kante 15 15 180 210 7 27 Feminizem – za in proti* Smiljana Gartner 30 30 120 180 6 Učna enota je ponujena v skupno listo izbirnih predmetov FF Študenti bodo imeli možnost, da najmanj 10 ETS kreditnih točk iz obveznih ali izbirnih enot

STAmisli: Za Deleuzea filozofija tako ustvarjalna kot …

V knjigi avtor obravnava film kot umetnost in prepričljivo dokazuje, zakaj ga je potrebno tako razumeti. Pri tem izhaja iz svojega temeljitega in širokega poznavanja psihologije percepcije. Glede na čas, v katerem je bilo napisano, pojasnjuje, da fotografska in filmska podoba nista samo naslikava vidne stvarnosti, ampak da s svojimi sredstvi širita polje percepcije. Arnheim tako zelo

Umetnost kot filozofska misel | pogledi.si - spletna …

Filozofija, znanost in umetnost niso v sporu, imajo več skupnega, kot se zdi na prvi pogled. Pravzaprav se je znanost rodila iz filozofije. Vse tri raziskujejo svet, se soočajo s skrivnostjo življenja in to poskušajo razumeti bolje. Uporabljajo različne metode, zato so poti različne, vendar imajo isti cilj – raziskujejo svet in življenje. Modrovanje, začudenje in drugi izrazi, s

Film in resničnost - Društvo za razvoj …

film kot filozofija in umetnost

Film se je tako zdel zgolj kot uspešno sredstvo za posnemanje umetnosti, ne pa tudi kot umetnost sama. Sama reprodukcija življenja se ne kvalificira kot umetnost, saj se zdi, da je posredi veliko premalo zavestnih odločitev. Da bi dokazala, da si film zasluži biti umetnost, se je filozofija podala na pot raziskave ontološke strukture filma. Filozofija je želela razviti koncept filma, ki

Film kot umetnost | Rudolf Arnheim - Knjigarna Bukla

film kot filozofija in umetnost

24 Film kot filozofija in umetnost ožidar Kante 15 15 180 210 7 25 Filozofija glasbe ožidar Kante 15 15 180 210 7 26 Filozofija literature ožidar Kante 15 15 180 210 7 27 Feminizem – za in proti* Smiljana Gartner 30 30 120 180 6 Učna enota je ponujena v skupno listo izbirnih predmetov FF Študenti bodo imeli možnost, da najmanj 10 ETS kreditnih točk iz obveznih ali izbirnih enot

Filozofija i umetnost, 1. deo - YouTube

FILM KOT FILOZOFIJA IN UMETNOST (16387) Preskoči Avtomatsko dokončanje. Avtomatsko dokončanje. V vašem primeru ni sledenja zaključku učne enote. Niste prijavljeni. FILM KOT FILOZOFIJA IN UMETNOST (16387) Slovenščina ‎(sl)‎ English ‎(en)‎ Slovenščina ‎(sl)‎ Pridobi mobilno aplikacijo

letu 12/13 1. 1. stopnja - UM

film kot filozofija in umetnost

Barve kot filozofija Zavest in njeni številni problemi Film kot množična umetnost 3. Božidar Kante 1. stopnja Recepcija likovne avantgarde: primer impresionizem-postimpresionizem na Slovenskem Fikcija in čustva Institucionalna teorija umetnosti in sodobna umetnost 2. stopnja Umetniško lepo in naravno lepo pri Kantu; Ontologija fikcijskih likov . 4. Friderik Klampfer 1.stopnja Etika

Filozofija in fiziologija - Delo

film kot filozofija in umetnost

Filozofija in fiziologija . Odpri galerijo. ni podpisa. Dr. Mojca Amon Kot na drugih področjih se tudi pri vprašanju gibanja čedalje več ljudi zaveda pomembnosti športnih fiziologov in fizioterapevtov tako ob manjših mišičnih poškodbah ali pa zgolj kot oblike preventive. Vse bolj se zavedamo svoje majhnosti in dosega. Iščemo strokovnjake za specifična področja in prav je tako

Filozofija umetnosti in umetnost filozofije - …

film kot filozofija in umetnost

Noël Carroll: Film kot umetnost. Murray Smith: Gangsterji, kanibali, esteti ali očitno perverzne vdanosti . 1-2, 2014. DILEME SMRTNE KAZNI. Friderik Klampfer: Smrtna kazen in pravica do življenja . STROJI, ZAVEST IN FENOMENOLOGIJA. Janez Bregant: Stroji in zavest: problem takšnosti. ESTETIKA NARAVE – NOVI POGLEDI. Blaž Mazi: Predlog za globoko estetiko narave. IZ INDIJSKE …

lucydisfrutaconloslacteos.es

Film kot filozofija in umetnost

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información