Ocena rezultati 2014 Poslovni načrt 2015 - SEOnet kmetij rezultati 2015
dobrote slovenskih kmetij 2015; rezultati ocenjevanja kruŠnih izdelkov - Ž
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIâTVO IN PREHRANA … kmetij rezultati 2015
Ocena rezultati 2014 Poslovni načrt 2015 12. december 2014 . 2 Vsebina srečanja 1. Pregled gospodarskega okolja 2. Rezultati 1-9 2014 slovenskih ekoloških kmetij Šiftar iz Velike Polane pri Murski Soboti, Kastelic iz V 2015 bomo še bolj agresivni v izvozu, saj je domači
Katalog ocenjevanj 2015 by Patrick Erjavec - Issuu kmetij rezultati 2015
Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2015 Najbolj inovativna živila leta 2015, izbrana na razpisu Inštituta za nutricionistiko od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij. Proizvajalci so na razpis lahko posredovali en predlog za najboljše inovativno živilo. Približno polovica vseh prispelih
Javne objave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
(med 29.6.2015 in 1.7.2015; pri povprečni starosti 38 dni). Zajeli smo 11 kmetij s konvencionalnim načinom reje in 7 ekoloških kmetij, na katerih smo stehtali 156 pujskov, 68 svinjk in 88 kastratov. Ob tehtanju smo zabeležili tudi število živorojenih in
KMETIJE V ZADOBROVI kmetij rezultati 2015
Slovenije za leto 2015 Sploãni in specifiþni cilji ter rezultati po programski strukturi prora þuna Politika: 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBI âTVO IN PREHRANA C3924 - Pregled na dohodkovnim polo åajem kmetij v Sloveniji Prispeva k sploãnemu cilju: C1770 - Primeren dohodkovni poloåaj kmetijstva
ANALIZA IZVAJANJA UKREPA »POSODABLJANJE KMETIJSKIH
Novi rezultati ocenjevanj - Dobrote slovenskih kmetij 2020 Ocenjevanje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij je v teku. Znani so drugi rezultati v nekaterih kategorijah (kisi, kompoti, konzervirane vrtnine - popravek, marmelade - popravek, sokovi - popravek, suho sadje, olja, vino, med, izdelki iz žit, sadjevci,…
Ljubljana, januar 2015 Kakovost travniške krme v letu 2014
Rezultati izbora najbolj inovativnih živil leta 2015 Najbolj inovativna živila leta 2015, izbrana na razpisu Inštituta za nutricionistiko od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij. Proizvajalci so na razpis lahko posredovali en predlog za najboljše inovativno živilo. Približno polovica vseh …
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in …
Filipčič V. Analiza izvajanja ukrepa »Posodabljanje kmetij. gospodarstev« v obdobju od 2007 do 2011. 2.4 REZULTATI IZVAJANJA PRP 2007-2013 S POUDARKOM NA REZULTATIH IZVAJANJA UKREPA 121 22 12. 2015 (MKGP, 2016 c) 22
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIâTVO IN PREHRANA …
2015 REZULTATI OCENJEVANJA ASSESSMENT RESULTS. 53. mednarodni kmetijsko-탑ivilski sejem Gornja Radgona 22. - 27. avgust 2015. 53rd International Fair of Agriculture and Food Gornja Radgona
ANALIZA IZVAJANJA UKREPA »POSODABLJANJE KMETIJSKIH kmetij rezultati 2015
slovenskih kmetij so vzorci mrve iz leta 2014 vsebovali za skoraj 35 % manj surovih beljakovin. Energijska vrednost (ME in NEL) analiziranih vzorcev mrve je bila podobna kot v obdobju 2000-2010. Tudi rezultati analiz mrve torej kažejo, da je bila beljakovinska vrednost krme prizadeta bolj kot njena energijska vrednost.
OCENA UKREPA POMOČI MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ V …
zajetih šest manjših kmetij, ki imajo manj kot 5 ha zemlje in tri kmetije, ki imajo več kot 10 ha zemlje. V drugi hipotezi smo predvidevali, da je starost večine kmetij večja kot 30 let. Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo, saj je osem kmetij od devetih starejših od 30 let.
Ocena rezultati 2014 Poslovni načrt 2015 - SEOnet
Ocena rezultati 2014 Poslovni načrt 2015 12. december 2014 . 2 Vsebina srečanja 1. Pregled gospodarskega okolja 2. Rezultati 1-9 2014 slovenskih ekoloških kmetij Šiftar iz Velike Polane pri Murski Soboti, Kastelic iz V 2015 bomo še bolj agresivni v izvozu, saj je domači
Rezultati – EAThink kmetij rezultati 2015
Legan Janžekovič M. Ocena ukrepa pomoči mladim prevzemnikom kmetij v Sloveniji (2004-2015). II Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2016 Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Ur ka TOMAŽIN1 ŽAN , Andrej KASTELIC3, Nina BATOREK LUKAČ4 kmetij rezultati 2015
Klicni center Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je zaradi nujnih ukrepov vezanih na zajezitev okužb s covid-19 vzpostavilo kontaktno točko – dežurno telefonsko številko in elektronski naslov, preko katerih bodo naši sodelavci poskušali pomagati s pojasnili javnosti in podjetjem s področja resorja ministrstva.
NUTRIS - Rezultati izbora najbolj inovativnih živil … kmetij rezultati 2015
Filipčič V. Analiza izvajanja ukrepa »Posodabljanje kmetij. gospodarstev« v obdobju od 2007 do 2011. 2.4 REZULTATI IZVAJANJA PRP 2007-2013 S POUDARKOM NA REZULTATIH IZVAJANJA UKREPA 121 22 12. 2015 (MKGP, 2016 c) 22

lucydisfrutaconloslacteos.es

Dobrote slovenskih kmetij rezultati 2015

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información