VPRAŠANJA ZA IZPIT EKONOMIKA 2

deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:
Do leta 1930 je čas ko je bil denar pravi denar (čas zlatnikov) – v teh petih stoletjih je naraščala proizvodna dobrin hitreje kot količina zlata. To dejsvo je povzročilo da se je vrednost zlata proti dobrinam naraščala, to pa je pomenilo da si za en zlatnik prej dobil eno štruco, danes pa 5 štruc ( cene so padale.

MAKROEKONOMIJA

Zato je potrebna intervencija izdajateljske banke na deviznem trgu. Izdajateljska (emisijska) banka se mora pojaviti kot povpraševalec na trgu, če je ponudba deviz velika, saj takrat cena oz. tečaj deviz pada, cena domače valute pa raste nad zaželenim stalnim tečajem.

ISBN 978-961-6832-53-3.pdf - Založba Univerze na …

Bruto domači proizvod BDP je vsota vseh dobrin in storitev, ustvarjenih na ozemlju domače države. Ustreza kosmatemu produktu Pk. (namesto, da proizvajalec proizvaja enak proizvod kot drugi oligopolisti oz. polipolisti, svoj proizvod nekoliko preuredi): sprememba sestave proizvodov. dodatne koristi, vezane na nakup. Kot je bilo že

Ekonomski izzivi in smer - Portal GOV.SI

V obdobju 2000-2012 je bil najvišji delež izdatkov za zdravstvo v BDP v letu 2009, ko je znašal 9,22 %, po letu 2009 pa se zmanjšuje (slika 1). Čeprav se je delež izdatkov za zdravstvo v BDP v letu 2009 povečal, se sredstva za zdravstvo v absolutnih številkah niso povečala, pač pa je takšno razmerje posledica padca BDP. Slika 1:

Številka:

deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:
1.) - izracunaj imlicitni deflator/inflator in stopnjo rasti can,ce je realni proizvod 25% manjsi od nominalnega proizvoda -izracunaj indeks cen,pri katerem bi bil realni proizvod 25% vecji od nominalnega proizvoda. -pojasni pojem deflacioniranje in ga v primeru pod (a) zapisi z ustrezno enacbo.

Politična ekonomija

deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:
Author: ribasushi Date: 2009-07-01 11:21:12 +0000 (Wed, 01 Jul 2009) New Revision: 6905 Added: DBIx-Class/0.08/branches/unresolvable_prefetch/lib/DBIx/Class/SQLAHacks

bankaslovenije.blob.core.windows.net

deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:
• Realni BDP lahko izracunamo zgolj tako, da nominalni BDP delimo z neko ravnijo cen - ceno košarico dobrin. • Košarica mora vsebovati vse dobrine v BDP. Ce so cene iz npr. Leta 2005, je realni BDP izražen v cenah iz leta 2005. • Izracun realne rasti BDP zahteva poznavanje stopnje rasti cen - uporabimo cenovni indeks BDP deflator

EKONOMIKA II - Arnes

vzajemni sklad: je opredeljen kot premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v prenosljive vrednostne papirje. če je ponudba deviz velika, saj takrat cena oz. tečaj deviz pada, cena domače valute pa raste nad zaželenim stalnim tečajem. (BDP): je osnovni kazalec za merjenje celotne družbene proizvodnje in sintetično izraža moč

Esej: - Shrani.si

Implicitni deflator je sploni indeks cen. f) Kako izraunamo implicitni deflator (inflator)? Najprej izraunamo indeks cen in sicer tako, da delimo nominalni produkt z realnim. e je Icen > 100 gre za implicitni deflator, e je Icen < 100 gre za implicitni inflator. ki so doma ceneje kot v tujini. Po cenah mednarodne menjave oz. pri izravnani

Izpiti - Pravnica.net

Deflator družbenega proizvoda je najbolj univerzalno merilo cenovne rasti, saj obsega proizvodnjo vsega blaga in storitev v gospodarstvu. Deflator za določeno leto dobimo tako, da proizvodnjo iz tega leta ovrednotimo najprej po tekočih cenah, nato pa še po stalnih cenah iz leta, ki ga vzamemo kot osnovo. DEFLATOR DP =

Repetitorij 1.Del - Scribd

Tak produkt ugotavljamo za obdobje enega leta. Tako opredeljeni BDP je rezultat tako delovnih storitev, kot storitev sredstev za delo. BDP soustvarjajo tehnologija in delavci. V uravnoteženem položaju, ko je ponudba v gospodarstvu enaka povpraševanju je BDP enak družbenemu brutu dohodku. Drugih produktov narodno gospodarstvo ne pozna.

KAJ JE MAKROEKONOMIJA - studentski.net

deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:
Če nominalni BDP delimo z realnim BDP, dobimo deflator BDP, ki se uporablja kot mera splošne ravni cen. Realni BDP dobimo z deljenjem nominalnega BDP z deflatorjem BDP. Stopnja osebnega varčevanja oz. prihrankov je enaka osebnim prihrankom kot odstotnemu deležu razpoložljivega dohodka. Širše opredeljen denar. M2 vključuje M1 in

Prvi študentski portal | Študentski.net

Problem takšnih modelov je predvidevanje ekstremnih in nepredvidljivih dogodkov, ki jih v raziskovalnem delu obravnavamo, kot dogodke oz. tveganja poimenovana Črni labod. Ker ima takšen nepredvidljiv in neobičajen dogodek hude posledice za celoten družbeni sistem, smo raziskovali povezavo z vsesplošno gospodarsko krizo, ki še traja.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Deflator oz. inflator bdp je opredeljen kot:

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información