Bolje pripravljen kot poplavljen | Občina Kidričevo bolje pripravljen kot poplavljen
V okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen. Namen filma je informirati oziroma seznaniti prebivalce z nekaterimi načini postavljanja zasilne protipoplavne zaščite.
Bolje pripravljen kot poplavljen - preddvor.si
Letošnja tema je nosila naslov Bolje biti pripravljen kot poplavljen. Učenci so razmišljali o tem, kako se pripravimo na poplave, da je za prebivalce čim manj hudo, in kako je dobro delovati med poplavami. Nagrade za svoje spis so dobile učenke Sofija Štukelj, Ana Kos in Taja Fabijan iz 7. a-razreda.
Bolje pripravljen kot poplavljen | Občina Izola
Bolje pripravljen kot poplavljen. Tudi letošnje šolsko leto smo se v OŠ Kidričevo aktivno vključili k natečaju, ki ga je razpisalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Izbrali so najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen« za
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Bolje pripravljen kot poplavljen-film. Obveščamo vas, da je bil, v okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.
Bolje pripravljen kot poplavljen - YouTube
Bolje pripravljen kot poplavljen. Tudi letošnje šolsko leto smo se v OŠ Kidričevo aktivno vključili k natečaju, ki ga je razpisalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Izbrali so najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen« za
Zavod RS za šolstvo
Tema letošnjega natečaja je »Bolje pripravljen kot poplavljen!«. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Mladi naj pišejo ali rišejo o tem, kako jim je preventivno znanje in ravnanje pomagalo preprečiti nesrečo ali pa jim je pomagalo, da so pred, med ali po
Bolje pripravljen kot poplavljen! | OŠ Ferda Vesela
Obveščamo vas, da je bil v okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen. Vabljeni k ogledu filma, ki ga najdete na povezavi: Film Bolje pripravljen kot poplavljen
Bolje pripravljen kot poplavljen | Občina Bled | …
Uprava RS za zaščito in reševanje sporoča, da je bil v okviru projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen. Namen filma je informirati oziroma seznaniti prebivalce z nekaterimi načini postavljanja
BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN – Osnovna … bolje pripravljen kot poplavljen
Bolje pripravljen kot poplavljen Preventivno ravnati v primeru nevarnosti poplav je modro – na tak način zaščitimo sebe in druge ter svoje premoženje. Uprava RS za zaščito in reševanje je z namenom ozavestiti prebivalstvo o ustreznih ukrepih izdala priloženo zloženko , ki so jo prevedli v italijanski jezik člani Civilne zaščite

lucydisfrutaconloslacteos.es

Bolje pripravljen kot poplavljen

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información