Železniški transport, Slovenija, 2016
Major track closures on Slovenske železnice rail network from 11 April to 17 April 2016 – Week 15 back to top . Rail lines; Railway Signalling ; Telecommunications; Electric power system; Level crossings; Track substructure; Track superstructure; Buildings; Traffic disruptions. Planned investments on the rail network; Current investments on the rail network. Latest news. 26.06.2019 28th of
Revija Slovenskih železnic - Slovenske železnice
božičnica slovenske železnice 2016 Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske žele-znice za leto 2016 ter sprejel sklep o uporabi bilančnega dobička na dan 31. december 2016 in nov Akt o ustano-vitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o. G G4-29 8 O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za …
Slovensko podjetje, ki izplača 2650 evrov bruto …
Vrata za privatizacijo Slovenskih železnic je odprla vlada Mira Cerarja. Takratna koalicija SMC, SD in DeSUS je marca 2016 spremenila Zakon o družbi Slovenske železnice na način, ki omogoča prodajo lastniških deležev hčerinskih družb SŽ do 50 odstotkov minus eno delnico.
G4-10 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017
Railways of the Slovak Republic (Železnice Slovenskej republiky, ŽSR) is the state-owned railway infrastructure company in Slovakia.. The company was established in 1993 as the successor of the Československé státní drahy in Slovakia. Until 1996 it had formal and since then a de facto monopoly on railroad transportation in the country.
Po prenovljeni kočevski železnici poslej tudi potniški
božičnica slovenske železnice 2016 All works relating to the maintenance, renewal, and upgrading of public rail infrastructure is coordinated with different contractors and planned three months ahead. The planned track closures are communicated to all interested parties, from rail carriers to infrastructure companies and their business partners. Major track closures on Slovenske železnice rail network from 18 April to 24 April 2016 – …
Proti prodaji hčerinskih družb Slovenskih železnic - …
Slovenske železnice, d. o. o. Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5142733000 Davčna številka: 84667044 Identifikacijska številka za DDV: SI84667044. Tea Šavor predstavnica za stike z mediji E-mail : tea.savor@slo-zeleznice.si. Tel.: 040 388 640. Faks: 01 29 14 800. info@slo-zeleznice.si
Slovenian Railways - Wikipedia
Slovenske železnice so imele leta 2016 v lasti 308 vlečnih vozil, od tega 156 lokomotiv in 152 motornih vlakov ter 347 potniških vagonov in 2.992 tovornih vagonov. Število tovornih vagonov v lasti Slovenskih železnic je v zadnjem letu upadlo za 2 %. Za 18 % se je znižalo tudi število tovornih vagonov v zasebni lasti; teh je bilo 276. Železniški blagovni prevoz Leta 2016 je bilo z
G4-21 – Slovenske Železnice Letno poročilo 2017
Poslovni model in razvojne usmeritve. Uprava SDH, d. d., kot ustanovitelj in edini družbenik Slovenskih železnic, d. o. o., je na predlog poslovodstva in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d. o. o., januarja 2016 dala soglasje k strateškemu poslovnemu načrtu skupine Slovenske železnice 2016−2020.
Railways of the Slovak Republic - Wikipedia
Slovenske železnice bodo vsem zaposlenim, razen delavcem s sklenjenimi individualnimi pogodbami o zaposlitvi, izplačale del plače z naslova poslovne uspešnosti v enotni višini 1001 evra bruto oziroma 779,78 evra neto. Na Darsu bo izredno izplačilo predvidoma kmalu po novoletnih praznikih, torej januarja 2020. Višina še ni znana.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Božičnica slovenske železnice 2016

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información