Opisna geometrija

Aksonometrija: Vojaška aksonometrija Kavalirska aksonometrija Izometrija Risanje aksonometrije - projecirne ravnine (1, 2, 3,..) rišemo s tanko rto (tuš 0.3 mm) - risanje koincidenne in simetrijske ravnine (tuš 0.3 mm) - vsako aksonometrijo je potrebno oznaiti s koordinatnim izhodišem (0) ter koordinatnimi osmi (x,y,z) (tuš 0.3

Aksonometrija - Wikipedija, prosta enciklopedija

Kotiranje je vpisovanje kot oziroma mer, ki naj bi jih imel dokončno izdelani predmet. Praviloma vpišemo vsako koto na risbi le po enkrat, risba pa mora vsebovati vse kote, potrebne za izdelavo in napisane tako. da ni potrebno računanje.

Predstavitev središčnih projekcij (perspektiv) | Bea …

Aksonometrija pa je, kot je razložil gospod Šušteršič, da »na eni sliki, risbi prikažemo tloris, naris stranski ris ter prostorsko risbo v določeni aksonometriji iz več zornih kotov predstavimo iz …

natečaj : muzej nad mestom aksonometrija kot

Pravokotna projekcija b. aksonometrija 3. trimetrija – skrajšava je na vseh oseh drugačna 18° 5° likovni elementi PROSTOR 2. Poševna projekcija a. kavalirska projekcija Je frontalna poševna projekcija , kjer vzporedni žarki padejo na slikovno ravnino pod določenim kotom; ploskve vzporedne s slikovno ravnino ohranijo svojo 45° obliko in velikost.

Prenesite PRO100 brezplačno

Aksonometrija (iz grščine akson in metron ) je metoda preučevanja geometrijskih likov v opisni geometriji. Nadalje se deli na: frontalno, izometrično, monometrično in; dimetrično aksometrijo Čas zadnje spremembe strani: 21:34, 24. november 2013. Besedilo se sme

Opisna geometrija II. DVO^RTNI POSTOPEK

VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI doc. dr. Domen Kušar april 2010 VRTENJE V RISALNO RAVNINO Zavrti ravnino E okoli e0 v risalno ravnino (Eyn) Eyn 0 0’’’ Γ’’ x y z e1n e0n e3n (e1n) (e3n) Eyn’’’ Eyn’’’ Mn Nn Vrtenje točke Ey okoli e0 v risalno ravnino Vrtenje premic e1 in e2 okoli e0 v risalno ravnino 0 Bn An An’’’ (An) (Bn) Bn’ Bn’’’ An

V4: V4: V4: V4: V4: V4: V - yumpu.com aksonometrija kot

VRTENJE KOT POMOŽNA KONSTRUKCIJA V AKSONOMETRIJI doc. dr. Domen Kušar april 2010 VRTENJE V RISALNO RAVNINO Zavrti ravnino E okoli e0 v risalno ravnino (Eyn) Eyn 0 0’’’ Γ’’ x y z e1n e0n e3n (e1n) (e3n) Eyn’’’ Eyn’’’ Mn Nn Vrtenje točke Ey okoli e0 v risalno ravnino Vrtenje premic e1 in e2 okoli e0 v risalno ravnino 0 Bn An An’’’ (An) (Bn) Bn’ Bn’’’ An

prezentacija - prostor - Scribd

Preklop v 3D – tloris Preklop v 3D – aksonometrija (obra čanje, hide, shade…) Izbor objekta – line, arc, hatch… Izbor objekta – okno, zid, vrata, steber… Popravljanje: • usmerjenost vrat: (uporaba ukaza npr. mirror ali rotate) • kopiranje vrat: (copy 600, trim zid in šrafuro)

KROŽNICA V AKSONOMETRIJI

Aksonometri er ein metode for å avbilde tredimensjonale lekamar inn i eitt eller fleire plan, etter at eit rettvinkla koordinatsystem er valt i planet.. Med aksonmetriske projeksjonar er skalaen for fjerne lekamar den same som for nære lekamar, og eit slikt bilete vil sjå forvrengd ut, sidan det er slik augo våre eller eit fotografi fungerer.

lucydisfrutaconloslacteos.es

Aksonometrija kot

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información