Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v …

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 1. Predmet razpisa Predmet razpisa so: • stanovanje št. 16 v peti etaži večstanovanjske hiše Pavšičeva ulica 30, Logatec, v velikosti 61,90 m2. Stanovanje obsega tri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico z WC, predsobo, zastekljen balkon.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA 16 javni razpis za neprofitna stanovanja rezultati

Razpis za oddajo tržnega stanovanja v najem - prosto stanovanje Na podlagi Razpisa za oddajo tržnih stanovanj v najem, objavljenega dne 1.9.2020, JMSS Maribor obvešča, da je na dan 1.10.2020 prosto naslednje tržno stanovanje*: Zap.

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 16 javni razpis za neprofitna stanovanja rezultati

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če …

Neprofitna stanovanja | JSS MOL

javni razpis za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja 15.10.2019 Luka P. (Urad za splošne zadeve) 1532 Osnovni podatki

Stanovanjsko področje - Domov 16 javni razpis za neprofitna stanovanja rezultati

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 344 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2945, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.. Izhodiščna višina mesečne najemnine je 34,00 EUR (z DDV).V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

SSRS | Rezultati izbora najemnikov stanovanj z dne …

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM . I. PREDMET RAZPISA . 1.1. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju: JMSS Maribor) razpisuje oddajo v najem okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Forum Skupnost RR: 16. javni razpis za neprofitna

Iz grafične predstavitve prosilcev od leta 2007 do 2016 vidimo, da se na razpis za neprofitna stanovanja z dražjo najemnino, katerih upravičenci se uvrstijo na listo B, prijavlja največ samskih oseb (40,00%), ki si šele začnejo ustvarjati družino. Zaprošajo za večja stanovanja 1,5 ali dvosobna, že z namenom ustvarjanja družine.

Stanovanjski sklad MOL razpisal okrog 400 …

Stanovanjski Sklad Republike Slovenije, Javni Sklad. Izbor najemnikov z dne 16.1.2020 . Stanovanjski sklad RS je dne 16.1.2020 pred komisijo izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za najem stanovanj oddali skladno s terminskim planom in sicer v času od 20.12.2019 do vključno 8.1.2020.

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNEGA …

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je ta teden objavil 16. javni razpis za dodelitev približno 400 neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanja so med drugim predvidena v novogradnjah sosesk Polje III, Polje IV in Dolgi most ter v prenovljeni stavbi na Hladilniški ulici. Obrazec vloge za prijavo bo na voljo od 26. maja, so sporočili iz sklada.

lucydisfrutaconloslacteos.es

16 javni razpis za neprofitna stanovanja rezultati

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información